Ammatillinen edunvalvonta

Ammatillinen edunvalvonta Farmasialiitossa

Farmasialiitto vaikuttaa aktiivisesti kansainväliseen ja suomalaiseen lääkepolitiikkaan sekä farmasian alan koulutuslinjauksiin niin perus- kuin täydennyskoulutuksessa sidosryhmäyhteistyönsä kautta. Liitto on mukana alan kehittämistyöryhmissä sekä lainsäädännön valmistelussa. Tätä työtä tehdään myös antamalla lausuntoja, kannanottoja ja tiedotteita, jotka ovat luettavissa verkkosivuiltamme.

Ammatillista edunvalvontaa tehdään tiiviisti akavalaisessa kentässä. Akava on vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja kaikilla toiminta-alueillaan. Sen vahvuutena ovat asiantuntijuus, tutkittu tieto ja osaaminen. Akavassa kotimainen edunvalvonta nivoutuu tiiviisti kansainväliseen edunvalvontaan. Akava osallistuu aktiivisesti sekä Euroopan unionin virallisten organisaatioiden että kansainvälisten edunvalvontajärjestöjen työhön.

Ammatillisen vaikuttamisen ja edunvalvonnan tavoitteena on farmasian alan kokonaisvaltainen kehittäminen.

Liity nyt
jäseneksi!