Kansainvälinen toiminta

Farmasialiitto edustaa suomalaisia farmasisteja kansainvälisissä farmasian alan järjestöissä

International Pharmaceutical Federation (FIP)

FIP edustaa tällä hetkellä maailmanlaajuisesti yli miljoonaa farmasian ammattilaista. FIP toimii tiiviissä yhteistyössä maailman terveysjärjestö WHO:n kanssa, ja järjestö on jäsenenä maailman terveysammattilaisten järjestössä (World Health Professions Alliance), johon kuuluvat FIP:n lisäksi Maailman lääkäriliitto, Maailman hammaslääkärijärjestö ja Maailman hoitajajärjestöjen kattojärjestö.

FIP:n tavoitteena on edistää lääkkeiden saatavuutta ja niiden rationaalista käyttöä tukemalla alan tieteellistä tutkimusta, kehittämällä ammattitoimintaa ja vaikuttamalla terveyspolitiikan kehittämiseen ympäri maailman. Parhaiten FIP tunnetaan Suomessa vuotuisista elo–syyskuun vaihteessa pidettävistä kongresseistaan, joihin osallistuu Suomesta tyypillisesti 50–100 proviisoria ja farmaseuttia.

Suomalaiset farmasian asiantuntijat ovat aktiivisesti toimineet FIP:n eri toimielimissä. FIP jakautuu useisiin eri ryhmiin, joiden hallinnoissa on mahdollisuus vaikuttaa mm. kongressin ohjelman ja ryhmien toiminnan suunnitteluun. Suurin ryhmä on apteekkifarmasia (Community Pharmacy), ja nuoria farmasisteja edustaa Young Pharmacists’ Group.

Suomen Farmasialiitto edustaa FIP:ssa akavalaisia farmaseutteja ja proviisoreita osallistumalla kongresseihin ja niiden yhteydessä pidettäviin valtuuston kokouksiin (Council meeting). Valtuusto on FIP:n ylin päättävä elin.

Nordisk Farmaceut Union (NFU)

NFU pitää vuosittain syyskokouksen, joka järjestetään vuorovuosin eri jäsenmaissa. Tämän lisäksi NFU:n toiminnan ydintä ovat pienimuotoisemmat kokoukset ja tiivis yhteydenpito.

NFU edistää tietojen ja kokemusten vaihtoa niin ammatillisissa kuin työmarkkinakysymyksissä. NFU voi antaa myös kannanottoja, joilla pyritään vaikuttamaan yksittäisessä jäsenvaltiossa tai kaikissa jäsenvaltioissa harjoitettavaan lääke- tai koulutuspolitiikkaan. NFU tarjoaa myös hyvän pohjoismaisen verkoston silloin, kun tarvitaan lisätietoa jonkin Pohjoismaan lääkepoliittisesta tilanteesta. Viime vuosina NFU on pyrkinyt tiivistämään yhteistyötä muihin eurooppalaisiin farmasian alan työntekijäjärjestöihin.

NFU:n jäsenliitot

 • Suomen Farmasialiitto
 • Sveriges Farmaceutförbund
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Pharmadanmark
 • Lyfjafræðingafélags Íslands

European Industrial Pharmacists Group (EIPG)

EIPG:n päätehtävä on edistää ja ylläpitää teollisuusfarmasistien roolia eurooppalaisessa lääketeollisuudessa. EIPG tekee kansainvälistä ammatillista edunvalvontaa teollisuusfarmasisteille ja on heidän äänitorvensa eurooppalaisessa päätöksenteossa. Suomen Farmasialiitto on EIPG:n jäsenjärjestö ja siten kaikki lääketeollisuudessa ja tukkukaupassa työskentelevät SFL:än jäsenet ovat myös EIPG:n jäseniä.

Lisäksi EIPG

 • vaikuttaa kommentoimalla aktiivisesti EU-lainsäädäntöön ja -ohjeistuksiin sekä antamalla lausuntoja eri sidosryhmille ja julkiselle yleisölle
 • toimii tiiviissä yhteistyössä eri jäsenmaiden teollisuusfarmasian ammattijärjestöjen kanssa mm. tuomalla heidän näkemyksiään esiin EU-tasolla
 • ylläpitää yhteistyötä muiden eurooppalaisten farmasian järjestöjen kanssa (mm. apteekki- ja sairaalafarmasia, FIP, Efpia)
 • tarjoaa jäsenilleen myös ajankohtaisia webinaareja 
 • tekee tiivistä yhteistyötä eurooppalaisen opiskelijajärjestön EPSA:n kanssa. 

 

EIPG julkaisee säännöllisesti jäsenilleen ajankohtaista materiaalia, joka on saatavissa EIPG:n omilta internet-sivuilta osoitteesta www.eipg.eu. Lisäksi EIPG julkaisee kerran kuukaudessa ilmestyvää uutiskirjettä, josta löydät ajankohtaisimmat lääketeollisuuutta koskevat uutiset ja kannanotot. EIPG ottaa mielellään vastaan myös tieteellisiä artikkeleja ja julkaisee niitä omissa somekanavissaan ja internet-sivuillaan. Jos haluat tietää lisää EIPG:n toiminnasta, voit olla yhteydessä SFL:än alaiseen teollisuuden neuvottelukuntaan (TNK) ja EIPG:n maadelegaattiin.

European Association of Hospital Pharmacists (EAHP)

EAHP on vuonna 1972 perustettu eurooppalainen sairaalafarmasian kattojärjestö. Sen jäseniä ovat kansalliset sairaalafarmasian järjestöt, Suomea edustava jäsen on Suomen Farmasialiitto sekä sen Kuntaneuvottelukunta. Jäsenmaita on yhteensä 28.

EAHP:n tavoitteena on

 • kehittää sairaala- ja terveyskeskusfarmasiaa
 • kehittää yhteiseurooppalaisia käytäntöjä
 • kehitää sairaalafarmasistien asemaa ja roolia
 • valvoa sairaalafarmasistien etuja EU:ssa yhteistyössä viranomaisten kanssa
 • edistää moniammatillista yhteistyötä.


EAHP:n yleiskokous, järjestön ylin päättävä elin, pidetään vuosittain jossakin jäsenvaltiossa. Jokainen jäsenmaa voi lähettää yleiskokoukseen 1–3 delegaattia. Jäsenjärjestöjen johtajista koostuva hallitus toimii järjestön toimeenpanevana elimenä. Hallituksessa on seitsemän jäsentä. Yleiskokouksen lisäksi EAHP järjestää vuosittain sairaalafarmasian kongressin sekä akateemisia seminaareja.

EAHP:n virallinen lehti on European Journal of Hospital Pharmacy (EJHP).

Liity nyt
jäseneksi!