Valmistuminen

Valmistuminen

Jos olet ollut Farmasialiiton jäsen opiskeluaikana, tulee sinun ilmoittaa valmistumisestasi liittoon kuukauden kuluessa tutkintotodistuksen saamisesta. Tämä tapahtuu helpoiten sähköisellä lomakkeella

Farmaseutiksi valmistuvien proviisori- tai maisteriopiskelijoiden ei tarvitse ilmoittaa valmistumisestaan farmaseuttivaiheessa. Jos olet aloittanut opintosi farmaseuttikurssilla ja pääset farmaseuttiopintojen aikana opiskelemaan proviisoriksi tai maisteriksi, ilmoita siitä sähköpostitse Farmasialiiton jäsenpalveluun jasenpalvelu@farmasialiitto.fi

Jos olet hakenut proviisori- tai maisteriopintoihin samana keväänä, kun valmistut farmaseutiksi, voit odottaa tietoa opiskelupaikan saamisesta ennen valmistumisilmoituksen jättämistä (valmistumisilmoitus täytetään siinä tapauksessa heti valmistumisen jälkeen, jos opinnot proviisoriksi/maisteriksi eivät jatku).

Mikä muuttuu, kun valmistun?
Valmistumisen jälkeiseltä seuraavalta kokonaiselta kuukaudelta siirrytään kuukausittaiseen jäsenmaksuun. Lisää tietoa jäsenmaksuista voit lukea täältä

Valmistuttuasi siirryt FLOpin opiskelijajäsenestä Farmasialiiton suoraan henkilöjäsenyyteen. Valmistuneille järjestetään toimintaa myös alueellisesti. Alueverkostoja koordinoivat aluejohtoryhmät, jotka tiedottavat alueensa toiminnasta Fimnetin ja Facebookin kautta. Ensisijaisesti valmistuneet jaotellaan tiettyyn alueverkostoon postinumeron perusteella. Voit kuitenkin halutessasi seurata ja osallistua minkä tahansa alueverkoston tapahtumiin.

Alueverkostojen Fimnet-ryhmien viestit voi tilata sähköpostiin. Useilla alueverkostoilla on myös Facebook-ryhmä, jossa toiminnasta tiedotetaan. Lisää tietoa aluetoiminnasta ja niiden viestintäkanavista saat kyseisen alueen puheenjohtajilta.

Farmasialiiton tapahtumia, koulutuksia ja webinaareja voit seurata myös tapahtumakalenterista

Muistathan Morttelin
Mortteli on Farmasialiiton jäsenportaali, josta voit tarkistaa muun muassa Fimnet-tunnuksesi tai muuttaa yhteystietojasi. 

Liity nyt
jäseneksi!