Alennettu jäsenmaksu

  Henkilötiedot  Aika, jolle alennettua jäsenmaksua tai vapautusta haetaan  Alennettuun jäsenmaksuun on oikeus alla mainituilla perusteilla (todistus aina liitettävä mukaan). Alennuksen saamiseksi alennusperusteen on oltava voimassa vähintään kolme kuukautta kalenterivuoden aikana. Alennus voidaan myöntää takautuvasti edelliselle kalenterivuodelle, hakemus edelliselle vuodelle tulee toimittaa jäsenpalveluun 28.2. mennessä.


  Lisätiedot ja vaaditut liitteet:

  Alennusta ei myönnetä äitiysloman palkalliselta ajalta (3 kk), jolta työnantaja maksaa palkan, tai palkan ja äitiysrahan erotuksen.

  • kopio Kelan äitiyspäiväraha-/vanhempainpäivärahapäätöksestä.
  • kopio työnantajan kanssa tehdystä sopimuksesta, työnantajan allekirjoittama vapaamuotoinen todistus hoitovapaan pitämisestä tai Kelan päätös
  • todistus työttömyyskassasta, Kelasta tai työvoimatoimistosta
  • kopio työttömyyskassan päätöksestä tai työnantajan kanssa tehdystä sopimuksesta
  • kopio opintotukipäätöksestä tai läsnäolotodistus
  • kopio Kelan päivärahapäätöksestä tai sairauslomatodistus
  • kopio eläkelaitoksen päätöksestä
  • kopio työsopimuksesta tai työnantajan allekirjoittama vapaamuotoinen todistus
  • kopio palvelukseenastumismääräyksestä
  • kopio eläkepäätöksestä

  Liitetiedostot


  Lähettämällä lomakkeen sitoudun ilmoittamaan Farmasialiitolle heti, kun alennetulle jäsenmaksulle/jäsenmaksusta vapautumiselleni ei enää ole perusteita.

  Farmasialiiton tietosuojaseloste