Ilmoitus vanhuuseläkkeelle jäämisestä

    Henkilötiedot
    Eroan Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkosta samasta ajankohdasta lukien. Vanhuuseläkkeellä ollessa ei ole oikeutta päivärahaan työttömyyskassasta.

    Liitä mukaan kopio eläkepäätöksestä *


    Valitse mikäli haluat tilata Farmasia-lehden.