LoistoMesta-palkinto

LoistoMesta-palkinnolla Suomen Farmasialiitto, Farmasialiiton opiskelijat FLOp ry ja Suomen Farmasian opiskelijajärjestöt FiPSA ry haluavat kiinnittää huomiota hyviin harjoittelun käytänteisiin ja harjoittelupaikkoihin.

Jätä ehdotus

Ehdota palkinnon saajaa

LoistoMesta-palkinnon saajaksi voi ehdottaa sairaala-apteekkia tai sairaala-apteekin toimipistettä, lääkekeskusta, Yliopiston Apteekin toimipistettä, Itä-Suomen yliopiston apteekkia, lääketeollisuuden tai lääketukkukaupan toimijaa, viranomaistahoa tai muuta sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikkaa. Ehdotuksen voi jättää tutkintoon kuuluvan pakollisen harjoittelun tai vapaaehtoisen harjoittelun työnantajasta.

Tällä hetkellä ehdotuksia voi jättää lukuvuosien 2021–2022 ja 2022–2023 aikana suoritetuista harjoitteluista. Ehdotukset vuonna 2023 palkittavaksi LoistoMestaksi on jätettävä 31.10.2023 mennessä.

Aiemmin palkitut LoistoMestat

2021 Yliopiston Apteekki Vantaa Tammisto
2019 HUS-Apteekki Meilahti
2017 STM:n lääkkeiden hintalautakunta