Ammatillinen edunvalvonta

Suomen Farmasialiitto on vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja. Otamme aktiivisesti kantaa farmasian alaan liittyviin kysymyksiin. Olemme jatkuvassa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa tavoitteenamme kehittää farmasian alaa ja jäsentemme asemaa yhteiskunnassa.

Osallistumme alaa kehittäviin työryhmiin ja toimintaa säätelevän lainsäädännön valmisteluun. Vahvistamme farmasian ammattilaisten osaamista ja ammatillista asemaa osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Tavoitteenamme on edistää farmaseuttien ja proviisorien työllistymistä koulutusta vastaaviin työtehtäviin. Olemme myös aktiivisesti mukana kehittämässä perus-, täydennys- ja erikoistumiskoulutusten sisältöjä.

Lausunnot ja kannanotot

Vaikutamme aktiivisesti suomalaisen lääkepolitiikan muodostumiseen. Annamme lausuntoja lakimuutosehdotuksiin, teemme aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi ja olemme jatkuvasti yhteydessä alan päättäjiin ja vaikuttajiin.

Lue lisää

Akavalainen yhteistyö

Teemme vaikuttamistyötä ja edunvalvontaa tiiviisti akavalaisessa kentässä. Akava on tunnettu yhteiskunnallinen vaikuttaja kaikilla toiminta-alueillaan ja osallistuu aktiivisesti sekä Euroopan unionin virallisten organisaatioiden että kansainvälisten edunvalvontajärjestöjen työhön.

Kansainvälinen yhteistyö

Farmasialiitto edustaa suomalaisia farmasian alan ammattilaisia kansainvälisissä järjestöissä: International Pharmaceutical Federation (FIP), Nordisk Farmaceut Union (NFU), European Industrial Pharmacists Group (EIPG) ja European Association of Hospital Pharmacists (EAHP).

Lue lisää

Eduskuntavaalit 2023 – Rationaalinen lääkehoito kiinteäksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää.

Suomen Farmasialiitto haluaa edistää rationaalista lääkehoitoa. Rationaalinen lääkehoito on turvallista, tehokasta, taloudellista ja tarkoituksenmukaista.

Rationaalinen lääkehoito ​

  • parantaa potilaiden elämänlaatua ja hoitomyöntyvyyttä ​
  • vähentää lääkityspoikkeamia ja lääkehaittoja ​
  • keventää terveydenhuollon kuormaa ​
  • vapauttaa hoitohenkilökunnan aikaa hoitotyöhön ​
  • tuottaa jopa 150 milj. euron säästöt vuositasolla ​
  • vähentää turhia päivystyskäyntejä ja lyhentää sairaalajaksoja ​
  • tukee lääkealan kestävää kehitystä ja vähentää lääkejätteen määrää.

Lue lisää