Aluetoiminta

Alueellinen toiminta ja alueverkosto 

Farmasialiiton aluetoiminnan tarkoitus on tukea erityisesti taloudellista edunvalvontaa sekä lisätä jäsenten yhteenkuuluvuutta ja arvostusta sekä omalta osaltaan edistää lääkehuollon kehitystä Suomessa. Alueverkostot edistävät jäsenten yhteisöllisyyttä alueilla riippumatta tutkinnosta tai työskentelysektorista. Alueverkostoissa osallistutaan liiton edunvalvontaan mm. toimimalla tärkeänä osana valmiustoimintaa (esim. aluejaon mukainen tiedotus) yhteistyössä neuvottelukuntien kanssa. Alueverkostojen eri sopimussektoreiden toimijat välittävät tietoa sopimustavoitteisiin ja koulutustarpeisiin liittyen neuvottelukunnille. Alueverkostoissa pyritään löytämään yhteistyömahdollisuuksia alan muiden paikallistoimijoiden kanssa esimerkiksi koulutustapahtumien järjestämisessä.  

Farmasialiiton alueellista toimintaa järjestää 14 alueverkostoa. Toiminta on avointa kaikille jäsenillemme asuinpaikasta, tutkinnosta tai työskentelysektorista riippumatta. Aluetoiminta tarjoaa jäsenille mahdollisuuden verkostoitua ammattilaisina oman lähialueensa osaajien kanssa. Samalla tarjoutuu verraton mahdollisuus myös maanlaajuiseen verkostoitumiseen, sillä alueverkostojen toiminta on avointa kaikille jäsenillemme riippumatta siitä, missä he asuvat ja vaikuttavat.

Alueverkostot järjestävät koulutustilaisuuksia ja muuta mukavaa sosiaalista toimintaa.

Aluejohtoryhmä (AJR) 

Alueverkoston toimintaa koordinoi aluejohtoryhmä. Liiton hallitus nimeää AJR:n alueelta tulevan esityksen pohjalta. AJR:n toimintakausi on sama kuin edustajiston toimikausi. Esityksessä ja nimeämisessä tulee huomioida kaikki tutkintoryhmät ja alueen työskentelysektorit, sekä ainakin opiskelupaikkakunnilla opiskelijaedustus.  AJR:n suositusjäsenmäärä on 6-12 jäsentä. AJR valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja taloudesta vastaavan henkilön sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. AJR osallistuu liiton valmiustoimintaan huolehtimalla alueellisten valmiusryhmien perustamisesta, tiedottamista ja alueellisten valmiustilaisuuksien järjestämisestä yhdessä liiton toimiston kanssa. AJR pitää tarvittavaa yhteyttä liiton neuvottelukuntiin, Akavan alueverkostoon, alueen päättäjiin, mediaan ja viranomaisiin sekä alan muihin paikallistoimijoihin (esim. paikalliset Apteekkariyhdistykset, muiden ammattiliittojen paikallisyhdistykset, YTN:n yritysyhdistykset). AJR laatii alueverkostonsa toiminnasta suunnitelman, talousarvion ja kertomuksen. Suunniteltu ja toteutunut toiminta raportoidaan erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti.  AJR vastaa alueellisesta tiedottamisesta. 

Alueverkostojen yhteyshenkilöt (päivitetty 9.3.2022)

Helsingin AJR (aluejohtoryhmä)
puheenjohtaja Nelli Kaasalainen
Facebook: Farmasialiitto - Helsinki ja Uusimaa

Keski-Suomen AJR
puheenjohtaja Satu Kuukkanen
Facebook: SFL Keski-Suomi

Kymenlaakson AJR
puheenjohtaja Päivi Viitarinne
Facebook: Farmasialiitto - Lahti ja Kymenlaakso

Lahden AJR
puheenjohtaja Sari Silvennoinen
Facebook: Farmasialiitto - Lahti ja Kymenlaakso

Länsi-Uusimaan AJR
puheenjohtaja Sonja Korhonen
Facebook: SFL Länsi-Uudenmaan alueverkosto

Pohjalaiset AJR
puheenjohtaja Anneli Suopelto
Facebook: SFL Pohjalaiset alueverkosto

Pohjois-Karjalan AJR
puheenjohtaja Katja Tanskanen
Facebook: Farmasialiitto-pohjois-karjala

Pohjolan AJR
puheenjohtajat Seija Leinonen-Arffman ja Jenni Keskitalo
Facebook: SFL Pohjolan alueverkosto

Saimaan AJR
puheenjohtaja Tiina Lehto
Facebook: SFL Saimaan alueverkosto

Satakunnan AJR
puheenjohtaja Siina Kaipiainen
Facebook: SFL-Satakunta

Savon AJR
puheenjohtaja Heidi Päärnä-Huusko
Facebook: SFL Savon alueverkosto

Tampereen AJR
puheenjohtaja Maria Taipaleenmäki
Facebook: SFL Tampereen alueverkosto

Turun AJR
puheenjohtaja Kirsi Kujala
Facebook: SFL Turku+ Salo

Uudenmaan AJR
puheenjohtaja Piia Renvall
Facebook: Farmasialiitto -Helsinki ja Uusimaa

Tiedottaminen

Alueverkostot tiedottavat tapahtumista Fimnet-ryhmissään. Pääset kirjautumaan Fimnetiin tästä linkistä.

Aluejako

Jäsenet jakautuvat eri alueverkostoihin postinumeron mukaan. Alla näet postinumerot alueittain.

Helsinki 00002–00990

Keski-Suomi 40000–44999

Kymenlaakso 45000–49999

Lahti 15000–19999 ja 50000–52999

Länsi-Uusimaa 01000–10999

Pohjalaiset 60000–69999

Pohjois-Karjala 80000–83999

Pohjola 84000–99999

Saimaa 53000–59999

Satakunta 26100–29999

Savo 70000–79999

Tampere 11000–14999 ja 33000–39999

Turku 20000–25999 ja 30000–32999

Uusimaa 01000–10999

(päivitetty 28.1.2022)

Akavan aluetoiminta

Akava on muuttamassa aluetoimintaansa. Kun olemme saanee tietoa muutoksista, päivitämme ne tänne.

Liity nyt
jäseneksi!