Muut toimielimet ja verkostot

Muut Farmasialiiton toimielimet, verkostot ja yhteistyötoimielimet

Proviisoriverkosto

Farmasialiiton proviisori- ja proviisoriopiskelijajäsenet muodostavat Proviisoriverkoston, joka vaalii Farmasialiiton proviisorien kollegiaalista yhteishenkeä järjestämällä tapahtumia ja viestimällä proviisoreita koskevista ajankohtaisista asioista. Proviisoriverkosto osallistuu myös ammatilliseen keskusteluun ja edunvalvontaan yhdessä Proviisorineuvottelukunnan kanssa.

Proviisoriverkoston jäsenviestintää voi seurata Fimnetin kautta. Lisäksi tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista tiedotetaan Proviisoriverkoston Facebook-sivulla ja Farmasialiiton uutiskirjeissä. Muun tiedotuksen lisäksi Proviisoriverkosto ja Proviisorineuvottelukunta ylläpitävät Proviisori NYT! -blogisarjaa.

Proviisoriverkoston johtoryhmä järjestää proviisoreille ja proviisoriopiskelijoille suunnattuja koulutuksia ja muita tapahtumia kaikkialla Suomessa. Vuoden suurin tapahtuma on jokasyksyinen Farmasialiiton johtamiskoulutus, jonka yhteydessä järjestetään myös Valmistuvien proviisorien seminaari. Keväällä ja syksyllä järjestetään Kollegailtoja eri teemoilla, joita ovat olleet esimerkiksi aloittavan apteekkarin haasteet ja farmasian alan yrittäjyys. Kollegaillat ovat avoimia kaikille Farmasialiiton jäsenille, ja niihin on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Tapahtumissa jäsenet pääsevät tapaamaan kollegoitaan ja keskustelemaan keskenään ja opiskelijat sekä vastavalmistuneet pääsevät verkostoitumaan työelämässä olevien kanssa.

Johtoryhmän jäsenet 

 • Sanna Artes, puheenjohtaja
 • Titvi Räisänen, varapuheenjohtaja
 • Joonatan Haapalainen, varapuheenjohtaja, sihteeri
 • Alpo Turunen, taloudenhoitaja
 • Armi Savolainen
 • Saara Kivioja
 • Suvi Sivula, yhteyshenkilö Proviisorineuvottelukuntaan
 • Jonne Kunnas
 • Suvi Kosunen

(Päivitetty 29.11.2022)

Sairaalafarmasiaverkosto

Suomen Farmasialiiton alaisuudessa toimivan sairaalafarmasiaverkoston muodostavat kaikki sairaala- ja terveyskeskusfarmasian piirissä työskentelevät sekä muut halukkaat Suomen Farmasialiiton jäsenet.

Sairaalafarmasiaverkoston tarkoitus on edistää sairaalafarmasian alalla toimivien verkostoitumista ja kehittää sairaalafarmasiaa. Se kouluttaa sekä jakaa osaamista. Verkostoitumisen kautta edistetään myös sairaaloiden välistä yhteydenpitoa. Sairaalafarmasiaverkosto kehittää alueellista verkostotoimintaa ja järjestää myös virkistäytymistilaisuuksia.

Sairaalafarmasiaverkosto järjestää vuosittain yhden kevät- ja syyskoulutuksen sekä yhden verkostoitumistapahtuman Farmasian Päivien yhteydessä.
Jäsenille tiedotetaan verkoston tapahtumista Fimnet-ryhmän kautta. Lisäksi sairaalafarmasiaverkostolla on omat Facebook-sivut, jonne päivitetään kuntasektorin ajankohtaiset asiat.

Verkoston koordinaatioryhmään voi olla yhteyksissä sähköpostitse: sairaalafarmasiaverkosto@gmail.com

Sairaalafarmasiaverkoston koordinaatioryhmän jäsenet

 • Heli Putkinen, pj
 • Marjut Rissanen, sihteeri
 • Henna Minne, tiedottaja
 • Anniina Laukkonen
 • Petra Helisalmi
 • Kaarlo Lekander
 • Maria Kotro
 • Kati Kuosmanen
 • Anne Uusi-Ranta

(Päivitetty 2.1.2023)

Sairaalafarmasiaverkoston koordinaatioryhmä tekee säännöllisesti yhteistyötä Suomen Farmasialiiton kuntaneuvottelukunnan (KNK) kanssa.

Yrittäjyysverkosto

Tarjoamme tietoa ja tukea yrittäjän ensiaskeleisiin sekä vertaistukea jo kokeneemmille yrittäjille vahvan verkoston muodossa. Yrittäjyysverkostoa vetää Minna Hälikkä.

Farmaseuttinen toimikunta

Farmaseuttisen toimikunnan kokoonpanoon kuuluu niin farmaseutteja kuin proviisoreja kaikilta farmasian alan sektoreilta. Farmaseuttisen toimikunnan tehtävänä on toimia liiton asiantuntijana yhteiskunta- ja koulutuspoliittisissa sekä ammatillisissa asioissa.  Lisäksi toimikunnan tehtävänä on yhteiskunta-, koulutuspoliittisten ja ammatillisten lausuntojen valmisteluun osallistuminen, valita Vuoden Proviisori/Farmaseutti ja jakaa liiton ammatilliset apurahat. Hallitus nimeää farmaseuttisen toimikunnan hakemusten perusteella. Toimikunnan toimikausi on sama kuin hallituksen.

Farmaseuttisen toimikunnan kokoonpano

 • Minna Hokkanen
 • Suvi Honkaniemi
 • Jatta Hynninen
 • Johanna Kaasinen
 • Marja Kallio
 • Kirsi Kotokorpi
 • Riikka Manninen
 • Johanna Ojala
 • Mitja Vilja
 • Jonna Wikström

(päivitetty 29.6.2022)

Apteekkien ammattieettinen neuvottelukunta

Vuonna 1999 toimintansa aloittanut Ammattieettinen neuvottelukunta ottaa kantaa apteekkien ammattieettisiin kysymyksiin. Neuvottelukunnassa on edustus Suomen Apteekkariliitosta ja Suomen Farmasialiitosta.

Se julkaisee kannanottoja ajankohtaisista apteekkitoimintaan liittyvistä eettisluonteisista kysymyksistä ja vastaa apteekeista tulleisiin kysymyksiin (Eettiset pähkinät). Eettiset ohjeet

Neuvottelukunnan kokoonpano

 • Sosiaalietiikan dosentti Janne Nikkinen (pj)
 • Farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler, Suomen Apteekkariliitto (pääsiht.)
 • Asiantuntijaproviisori Johanna Salimäki, Suomen Apteekkariliitto (siht.)
 • Apteekkari, Sari Eerikäinen, Imatran III Tainionkosken apteekki
 • Apteekkari, Jarkko Suvinen, Karhulan Omega apteekki
 • Farmaseutti Kirsi Kotokorpi
 • Proviisori Johanna Kaasinen


Kysymyksiä ammattieettisen neuvottelukunnan pohdittavaksi voi lähettää neuvottelukunnan sihteerille.

Liity nyt
jäseneksi!