Sääntömääräiset toimielimet

Farmasialiiton sääntömääräiset toimielimet

Neuvottelukunnat

Neuvottelukuntia on kuusi: 1) apteekkisektorin 2) kuntasektorin 3) valtio-, Kela- ja yliopistosektorin 4) teollisuus- ja tukkukauppasektorin neuvottelukunta 5) proviisorineuvottelukunta ja 6) opiskelijaneuvottelukunta. Neuvottelukuntien toimikausi on kaksi kalenterivuotta pois lukien opiskelijaneuvottelukunta, jonka toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus vahvistaa neuvottelukuntien kokoonpanot.

Neuvottelukunnissa toimii puheenjohtaja, joka johtaa neuvottelukunnan toimintaa ja kokouksia. Puheenjohtaja laatii kokouksen esityslistan ja vastaa kokousten vetämisestä. Farmasialiiton toimistolta tulee tekninen sihteeri. Puheenjohtaja on myös vastuussa yhteydenpidosta verkostojen ja neuvottelukunnan välillä. Häneltä edellytetään vuosittaisten dokumenttien toimittamista: budjettisuunnitelma, toimintasuunnitelma ja toimintakertomus. Puheenjohtaja on oikeutettu erilliseen dokumentointipalkkioon kokouspalkkioiden lisäksi. 

Sektorikohtaiset neuvottelukunnat edustavat liiton sopimus- ja edunvalvontasektoreita, ja ne käsittelevät jäsenten työmarkkinaedunvalvontaan ja ammatilliseen edunvalvontaan kuuluvia kysymyksiä sekä muita liiton strategiassa määrättyjä asioita.

Proviisorineuvottelukunta käsittelee toimialaansa kuuluvia ammatillisia, koulutuksellisia ja ammatin harjoittamiseen liittyviä kysymyksiä huomioiden myös ne asiat, jotka koskevat farmaseutteja esimies- ja johtamistyössä sekä yrittäjyydessä.

Opiskelijaneuvottelukunta käsittelee liiton opiskelijatoimintaan kuuluvia asioita ja opiskelijoita koskevia etukysymyksiä. Se vaikuttaa opiskeluympäristöön, tekee liittoa tunnetuksi opiskelijoiden keskuudessa ja hankkii uusia opiskelijajäseniä.

Proviisorineuvottelukunta

Yleiset tavoitteet ja tehtävät

 • Asiantuntija-, esimies- ja johtamistehtävissä toimivien Farmasialiiton jäsenten ammatillisten erityiskysymysten valmistelu
 • Ko. toimintapiiriin kuuluvien jäsenten yhteistoiminnan ylläpitäminen ja tiedon välittäminen
 • Koulutus- ja muiden tilaisuuksien järjestäminen
 • Suhteiden ylläpitäminen muihin toimialan ammatillisiin yhteenliittymiin (osana Farmasialiiton yhteistoimintaa)
 • Ammatinharjoittajina ja yrittäjinä toimivien jäsenten yhdyssiteenä toimiminen
 • Proviisorien järjestöllisyyden yhtenäisyyden kehittäminen ja ylläpito
 • Aloitteiden ja ehdotusten tekeminen hallitukselle
 • Toimeenpanosta huolehtiminen hallituksen ja edustajiston päätösten ja linjausten mukaisesti 


Varsinaiset jäsenet
Kuntasektori: Suvi Sivula (pj)
Kuntasektori: Annika Häkkinen
Kuntasektori: Jussi Tervonen
Apteekkisektori: Anne-Maria Pasma
Apteekkisektori: Anni Wartiainen (vpj)
Valtio- ja yliopistosektori: Johanna Yli-Öyrä (25.2.2021 alkaen)
(päivitetty 13.10.2021)

Sopimusalaneuvottelukunnat

Yleiset tavoitteet ja tehtävät

 • Sopimus- ja työskentelysektorikohtaisten neuvottelukuntien tehtävänä on vastata oman alansa työmarkkinatoiminnasta (taloudellinen ja ammatillinen edunvalvonta)
 • Farmasialiiton oman työehtosopimuksen tavoitteiden valmistelu, neuvottelutulosten käsittely ja tarvittava toimeenpano (apteekki)
 • Muiden sopimusalojen tavoitteiden valmistelu ja sopimusasioiden käsittely, joissa liitto toimii yhteistyössä akavalaisen neuvotteluorganisaation (JUKO, YTN, KTN), Vakavan ja tarvittaessa muiden liittojen kanssa (muut neuvottelukunnat)
 • Neuvottelukunnan sektorilla työskentelevien Farmasialiiton jäsenten palvelussuhteen ehtoihin liittyvien ammatillisten etujen valvonta ko. sektorilla
 • Hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti ylläpitää ko. alalla toimivien jäsenten yhteistoimintaa (alueverkosto) ja vastata yhteydenpidosta sekä tiedon välityksestä oman alansa luottamushenkilöihin ja edustajiston jäseniin
 • Koulutus- ja muiden tilaisuuksien järjestäminen
 • Aloitteiden ja ehdotusten tekeminen hallitukselle
 • Toimeenpanosta huolehtiminen hallituksen ja edustajiston päätösten ja linjausten mukaisesti


Kuntasektorin neuvottelukunta
Maija Pirttijärvi, neuvottelukunnan puheenjohtaja
Satu Kuukkanen
Eija Ihanainen
Pilvi Moberg
Sanna Veijalainen
Johanna Ojala 
Suvi Honkaniemi (varajäsen)
(päivitetty 12.1.2021)

Teollisuus- ja tukkusektorin neuvottelukunta
Jonna Ahoniemi, neuvottelukunnan puheenjohtaja
Ville Perälä
Sanni Palosaari
Anna-Leena Haikkola
Pasi Peltoniemi
Nelli Äijö
(päivitetty 2.2.2021)

Apteekkisektorin neuvottelukunta
Sari Niskanen, neuvottelukunnan puheenjohtaja
Jussi Jukka
Mika Lätti
Susanna Nordlund
Tanja Pelkonen
Saara Jokinen
Kauri Laine
Tanja Kattelus
(päivitetty 17.1.2020)

Valtio-, Kela- ja yliopistosektorin neuvottelukunta
Minna Manner-Lehtinen, neuvottelukunnan puheenjohtaja
Sofia Ranta-aho
Anne Kauppinen
(päivitetty 24.11.2020)

Opiskelijaneuvottelukunta

Yleiset tavoitteet ja tehtävät

 • Toimiminen ja vaikuttaminen opiskeluympäristössä sekä alan opiskelijoiden tutustuttaminen Farmasialiiton toimintaan
 • Tukea opiskelijoita ja vastavalmistuneita urapolun alussa ja esittää konkreettista tietoa työelämästä
 • Liiton jäsenetujen ja -palvelujen tunnetuksi tekeminen ja uusien opiskelijajäsenten hankkiminen
 • Opiskelijoiden jäsentapahtumien, työelämä- ja koulutusiltojen suunnitteleminen ja toteuttaminen
 • Farmasia-alan opiskelijoita koskevien edunvalvontakysymysten käsitteleminen
 • Liiton opiskelijamateriaalin tuottamiseen osallistuminen


Opiskelijaneuvottelukunnan kokoonpano on sama kuin Farmasialiiton opiskelijat FLOpin hallituksen vahvistettuna Farmasialiiton hallituksen opiskelijajäsenellä ja varajäsenellä. Myös liiton opiskelija-asiamiehet kuuluvat valiokunnan kokoonpanoon.

Haku neuvottelukuntiin kaudelle 2022-2024

Hakulomake neuvottelukuntiin löytyy täältä

Huom! myös nykyisten jatkokaudelle aikovien luottamustoimisten tulee täyttää hakulomake.

Liity nyt
jäseneksi!