Lisäeläkejärjestely

Lisäeläkejärjestely apteekkien farmaseuttiselle henkilöstölle


Suomen Apteekkariliitto ja Suomen Farmasialiitto ovat sopineet maksuperusteisesta lisäeläkevakuutuksesta, joka koskee kaikkia Suomen Apteekkariliittoon kuuluvia apteekkien farmaseuttisia henkilöitä (valmistuneet).

Liity nyt
jäseneksi!