Luottamusmiestoiminta

Luottamusmiehet työpaikoilla jäseniä varten

Luottamusmiesjärjestelmä on työehtosopimuksen osa-alue, jonka tarkoituksena on edistää osapuolten välillä solmittujen sopimusten asianmukaista toteuttamista ja käytäntöön soveltamista. Luottamusmiessopimus sitoo Apteekkien Työnantajaliittoa ja sen jäseninä olevia apteekkeja sekä Suomen Farmasialiittoa ja farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen sovellutuspiirissä olevia toimihenkilöitä. Yleissitovaa työehtosopimusta soveltavissa järjestäytymättömissä apteekeissa luottamusmiehen asema määräytyy työehtosopimuksen luottamusmiesmääräyksen mukaan.

Luottamusmiehen tärkein tehtävä on valvoa työehtosopimuksen ja työelämän lakien käytäntöön soveltamista työyhteisössä ja tarvittaessa puuttua ongelmiin. Tärkeää on myös työnantajan ja toimihenkilöiden välillä esiintyvien työsuhteisiin liittyvien kysymysten käsittely sekä työrauhan ylläpitäminen ja edistäminen työehtosopimusjärjestelmän edellyttämällä tavalla.

Luottamusmies toimii Farmasialiiton ja siihen kuuluvien jäsenten ensisijaisena edustajana työpaikalla. Työyhteisön luottamusmiehen valintaan osallistuvat Farmasialiittoon järjestäytyneet henkilöt. Luottamusmiehen palvelut ovat tarjolla vain Farmasialiiton jäsenille. Luottamusmies tiedottaa Farmasialiiton toiminnasta sekä ajankohtaisista asioista työpaikallaan. Luottamusmies toimii siis neuvottelijana, sopijana, sovittelijana ja tiedonvälittäjänä niin työnantajan kuin työntekijöiden välillä.

Farmasialiitolla on apteekeissa kattava luottamusmiesverkosto. Lisäksi Farentalla työskentelevät ovat valinneet keskuudestaan luottamusmiehen, joka vastaa tiedon välityksestä farentalaisille. Julkisella sektorilla, eli kunnissa ja valtiolla, liiton jäsenten asioita työpaikoilla hoitaa JUKOn akavalainen luottamusmies. Vastaavasti useimmilla lääketeollisuuden ja lääketukkukaupan työpaikalla on akavalainen YTN:n yhdyshenkilö.

Luottamusmiehen asema perustuu luottamusmiessopimukseen, ja luottamusmies nauttii lain ja sopimusten nojalla irtisanomissuojaa. Luottamusmies on oikeutettu käyttämään työaikaa tehtäviensä hoitamiseksi. Apteekissa luottamusmies saa luottamusmieskorvausta, jos aptekissa on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa vähintään 5 Suomen Farmasialiittoon järjestäytynyttä farmaseuttia tai proviisoria.

Luottamushenkilökorvaukset 1.4.2022 alkaen:

  • Jos apteekissa on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa vähintään 5 Suomen Farmasialiittoon järjestäytynyttä farmaseuttia tai proviisoria, korvauksen määrä on 1.4.2022 alkaen 32,61 euroa/kk.
  • Jos apteekissa on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa vähintään 14 Suomen Farmasialiittoon järjestäytynyttä farmaseuttia tai proviisoria, korvauksen määrä on 1.4.2022 alkaen 42,80 euroa/kk.

Erityisen tärkeää on, että luottamusmies saa työnantajalta riittävästi tietoa tehtävänsä hoitamiseksi.
Olipa sitten kyse arkisesta työsuhdeasiasta tai ongelmasta, luottamusmiehen puoleen voi jokainen jäsen kääntyä!
 

Liity nyt
jäseneksi!