Mentorointi

Kehitä ja kehity -mentorointiohjelma

Oletko kiinnostunut lisäämään ja jakamaan osaamistasi kollegasi kanssa?
Innostaako sinua mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti kehittymiseesi ja työhösi liittyvistä asioista? 
Haluatko kehittyä valmentavassa ja ohjaavassa työskentelyotteessa?
Haluatko tarttua ainutlaatuiseen tilaisuuteen?

Mentoroinnissa kokenut, osaava, luotettava neuvonantaja (mentori) antaa ammatillista tukea ja vinkkejä kehittymiskykyiselle ja haluiselle henkilölle (aktorille) luottamuksellisessa keskustelusuhteessa. Mentoroinnissa keskiössä on aktorin kehittyminen hänen asettamiensa tavoitteiden pohjalta. Kuitenkin mentoroinnissa molemmat osapuolet oppivat ja kehittyvät.

Onnistuakseen mentorointi edellyttää ohjelmaan sitoutumista. Niin aktorin kuin mentorinkin on varattava aikaa ja sitouduttava yhteisten tavoitteiden eteen. Mentorointi on Farmasialiiton jäsenpalvelu, johon aktoreiksi voivat hakea kaikki jo perustutkinnon suorittaneet Farmasialiiton jäsenet. Liitto antaa raamit ja tuen mentoroinnille, mutta jokainen pari työskentelee itselleen sopivalla tavalla.

Mitä tavoitteena mentoroinnissa?

Jokaisen aktorin tavoitteet ovat yksilöllisiä, tavoitteena voivat olla mm.

  • ammatillinen kasvu
  • vahvuuksien ja kehittymistarpeiden tunnistaminen
  • urasuunnitelmien selkiyttäminen
  • työn ja perheen yhteensovittaminen
  • esimiestyö eri sektoreilla
  • kansainvälisyys
  • verkostoituminen
 

Minustako aktori?

Aktori on kehittymishaluinen Farmasialiiton jäsen, joka kokee tarvitsevansa ohjausta ja sparrausta oman työuransa tueksi sekä on valmis luottamukselliseen ohjaussuhteeseen. Aktori haluaa aktiivisesti kehittää omaa osaamistaan ja saada siihen tukea mentoriltansa.  

Minustako mentori?

Mentori on ammattillisesti kokeneempi henkilö, joka on kiinnostunut muiden kehittämisestä tarjoamalla omaan osaamistaan ja kokemustaan aktorin käyttöön. Mentorina sinun ei tarvitse tietää vastauksia kaikkiin aktorin kysymyksiin tai ongelmiin eikä sinulta edellytetä erityistä koulutusta mentorin tehtävään.  Sinun ei myöskään tarvitse olla ”vanha konkari”, jo muutaman vuoden työkokemus riittää. Tärkeintä on, että mentori tuo kokemuksensa, osaamisensa ja joskus myös kontaktinsa käytettäväksi mentoroinnissa. Kaikilla on mentorina annettavaa! Mentorina toimimalla pysyy myös itse ajan tasalla ja verkostoituu.

Mentorille korvataan yhteisistä koko ryhmän tai mentoreiden tapaamisista aiheutuvat matkakulut. Muuta korvausta mentoreille ei makseta. Mentorin ei tarvitse olla Farmasialiiton jäsen.

Miten paljon aikaa mentorointi vie ja miten mentoroinnissa työskennellään?

Ohjelma kestää noin vuoden, jonka aikana aktori ja mentori tapaavat noin kerran kuukaudessa. Tapaamiset voivat tapahtua kasvokkain tai virtuaalisesti, tästä päättää mentorointipari itse. Tapaamisia ohjelman aikana tulisi olla 6-8, jotta luonteva ja luottamuksellinen suhde, joka tukee hyvää keskustelua, ehtisi syntyä. Tämän lisäksi ohjelman aikana järjestetään kolme koko mentorointiryhmän yhteistä tapaamista Helsingissä  (noin 3 tuntia kerrallaan) sekä yksi sparraustapaaminen erikseen mentoreille ja aktoreille.

Katso myös:
Opiskelijamentorointi

 

Miten pääsen mukaan?

Hakuaika syksyllä alkavaan ohjelmaan on 6.2.19.4.2023.

Alta löydät sekä aktorin että mentorin hakulomakkeet.

Hakulomakkeet

Aktorin hakulomake
Mentorin hakulomake

Lisätiedot Farmasialiiton mentorointiohjelmasta

Jos sinulla on kysyttävää ohjelmaan liittyen, voit olla myös suoraan yhteydessä mentoroinnin yhteyshenkilöön Sanna Passiin sähköpostitse tai p. 050 466 7575.

Mentoroinnista hyötyvät sekä mentori että aktori

Lue Farmasian (6/2021) jutusta jäsentemme kokemuksia mentorointiohjelman annista.

Liity nyt
jäseneksi!