Työskentely apteekissa

Farmaseuttina ja proviisorina apteekkisektorilla

Apteekkipalvelut pohjautuvat farmaseuttiseen asiantuntemukseen, ja apteekkariyrittäjällä on proviisorin tutkinto. Osaava farmaseuttinen henkilökunta on apteekin keskeinen menestystekijä. Apteekin perustehtävä on resepti- ja itsehoitolääkkeiden toimittaminen oikeaan ja turvalliseen käyttöön sekä terveyden edistämiseen liittyvä neuvonta osana terveydenhuollon hoitoketjua.

Farmaseutit työskentelevät useimmiten asiakaspalveluun liittyvissä tehtävissä ja proviisorit niiden lisäksi esimies- ja johtotehtävissä. Lääkkeiden ja lääkehoitojen asiantuntijoina farmaseuteilla ja proviisoreilla on tärkeä rooli lääkitys- ja potilasturvallisuuden toteutumisessa sekä lääkehoidon ohjauksessa ja hoidon onnistumisen varmistamisessa. Tavoitteena ovat myös rationaalisen lääkkeiden käytön tukeminen sekä terveyden edistämistyössä mukana oleminen. Lainsäädännön tuntemus on oleellista työssä onnistumiselle. Apteekissa työskentelevän farmaseutin ja proviisorin rooliin saattaa kuulua myös palveluiden kehittämistä, laatutyötä, lääkkeenvalmistusta, markkinointia ja viestintää, lääkelogistiikkaa sekä sidosryhmäyhteistyöhön liittyviä tehtäviä.

Moniammatilliseen yhteistyöhön perustuvia ja lääkehoidon onnistumista tukevia palveluja voivat olla mm. lääkehoidon kokonaisarviointi, lääkehoidon arviointi, erilaiset pitkäaikaissairauksiin liittyvät neuvonta- ja seurantapalvelut sekä annosjakelu. Potilas- ja lääkitysturvallisuutta voidaan tukea myös mm. tarjoamalla lääkehoitosuunnitelmien laadintapalvelua, lääkehuollon konsultaatiota tai koulutusta muulle terveydenhuollolle tai terveyttä edistäviä palveluja. Itsehoidon ja itselääkityksen merkitys kasvaa edelleen. Apteekkipalveluiden kehittämisessä pyrkimyksenä on oltava aito asiakaslähtöisyys ja eettisyys.

Liity nyt
jäseneksi!