Työskentely lääketeollisuudessa ja lääketukkukaupassa

Farmaseuttina ja proviisorina lääketeollisuudessa ja -tukkukaupassa

Lääketeollisuudessa Suomessa on monenlaisia toimijoita. Kotimaisten ja kansainvälisten lääketehtaiden lisäksi lääketeollisuuden piiriin kuuluvat kansainvälisten lääkeyritysten tutkimus-, markkinointi- ja myyntipalveluihin keskittyvät tytäryhtiöt, geneerisiä ja rinnakkaistuontivalmisteita maahantuovat yritykset, biotekniikkayritykset, lääketukkukaupat sekä myynti,- lupahallinto-, markkinointi- ja kliinisten lääketutkimusten palveluja myyvät yritykset. Lääketeollisuuden palveluksessa työskentelee kolmisensataa farmasistia.

Lääketeollisuus toimialana on hyvin kansainvälistä, ja lääke tuotteena yhdistelmä eri alojen huipputiedettä. Farmasialla on keskeinen rooli tässä arvoketjussa. Farmaseuteilla ja proviisoreilla on monipuolisen koulutuksensa ansiosta erinomaiset edellytykset työskennellä lähes kaikilla lääketeollisuuden sektoreilla. Erityisesti proviisorien vahvuus lääketutkimuksessa on farmaseuttiseen kemiaan, biologiaan ja teknologiaan, biofarmasiaan sekä kliinisiin lääketutkimuksiin liittyvä osaaminen. Farmaseuttien ja proviisoreiden rooli lääketutkimuksessa on tuoda tutkimusvalmisteisiin ja niiden vaikutusmekanismeihin liittyen farmaseuttiskemiallinen tietotaito.

Lääketukkukaupassa farmaseutteja ja proviisoreja toimii asiakaspalvelutehtävien ja  laadunvarmistuksen lisäksi erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Farmasisti voi vastata mm. tuotetiedoista, erityislupavalmisteista, sairaala-asiakkaista tai lääketukun tarjoamista erilaisista palveluista. Proviisorin vastuualueisiin voi kuulua myös ostotoiminta, lääkenäytteiden jakelupalvelu, kliinisten tutkimusvalmisteiden jakelupalvelu, maakuntien jakelukeskusten johtaminen jne. Näissä tehtävissä nimike on usein asiantuntijaproviisori. Proviisori voi toimia myös lääketukkuliikkeen sisäisenä tarkastajana esimerkiksi talouden ja hallinnon osalta.

Proviisoreita työskentelee myös lääketukkujen asiakaspalvelun, myynnin, markkinoinnin ja lisäarvopalvelujen päälliköinä. Näissä tehtävissä proviisorilla on tiiminsä tai yksikkönsä vetovastuu toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä henkilöesimiehen tehtävät. Proviisorin koulutuksen lisäksi johtamis- ja liiketoimintaosaamisesta on hyötyä ja apua tehtävien hoitamisessa.

Proviisori voi työskennella myös lääketehtaan tai -tukkukaupan vastuunalaisena johtajana. Lääketukkukaupassa vastuunalainen johtaja vastaa siitä, että lääketukkukaupassa myytävät lääkkeet täyttävät niille tässä laissa tai sen nojalla annetuissa säädöksissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset ja että lääketukkukaupassa noudatetaan lääkkeiden säilyttämisestä, käsittelemisestä ja merkitsemisestä annettuja määräyksiä ja ohjeita. Vastuunalainen johtaja vastaa lisäksi lääketukkukaupan lääkejakelun asianmukaisuudesta. Lääketehtaan vastuunalainen johtaja ensisijaisesti vastaa siitä, että lääketehtaan valmistamat lääkkeet, niiden valmistus ja laadunvalvonta täyttävät niille lääkelaissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset.

 

Kuva 1. Lääketeollisuuden sektoreita, joilla farmaseutteja ja proviisoreja työskentelee.

Liity nyt
jäseneksi!