Työskentely ulkomailla

Työskentely Euroopassa ja muualla

Farmaseutin ja poroviisorin laillistuksen saaminen työskentelyä varten riippuu kohdemaan lainsäädännöstä. Tapauskohtaista lisätietoa saat aina ammatin laillistuksesta vastaavalta kohdemaan viranomaiselta.

Laillistettujen ammattien harjoittamista muissa EU-maissa koskevat menettelyt vaihtelevat tapauksen mukaan. Jos haluat muuttaa toiseen maahan ja harjoittaa ammattiasi siellä ammattipätevyydelle tarvitaan virallinen tunnustaminen. Jos haluat tarjota palveluja toisessa maassa ainoastaan tilapäisesti, saattaa etukäteen annettu kirjallinen vakuutus ammattipätevyydestä riittää. Jos toimit ammatissa, jossa on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi terveyteen tai yleiseen turvallisuuteen, kohdemaa saattaa tarkistaa pätevyytesi etukäteen. Lisätietoja ammattipätevyyden tunnustamisesta ja laillistetuista ammateista löydät täältä. Huomattavaa on, että useimmissa Euroopan maissa farmasian alan perustutkinto on maisteritason tutkinto.

Jos proviisori haluaa muuttaa töihin toiseen EU/ETA-maahan tai haluaa väliaikaisesti ja satunnaisesti tarjota palveluja toisessa EU/ETA-maassa, hän voi hakea eurooppalaista ammattikorttia. Eurooppalainen ammattikortti (European Professional Card, EPC) on sähköinen todistus, joka helpottaa ammattipätevyyden tunnustamista toisessa EU-maassa. Lue lisää eurooppalaisesta ammattikortista Valviran verkkosivuilta.

Ammattiliiton jäsenyys Pohjoismaissa

Farmasialiiton jäsenenä olet oikeutettu paikallisten farmasialiittojen palveluihin. Työsuhdeneuvontaa tarjoavat Farmasialiiton sisarjärjestöt Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa. Liitot antavat apua toistensa jäsenille näiden muuttaessa pysyvästi tai määräajaksi toiseen Pohjoismaahan työhön. Pääperiaatteena on, että jäsenen työnteko- tai työnhakumaan ammattiliitto hoitaa tämän palkkaus- ja työsuhteeseen liittyvät asiat.

Kun lähdet toiseen Pohjoismaahan työhön tai opiskelemaan, hae työntekomaan ammattiliiton jäsenyyttä. Samalla voit jäädä myös Suomen Farmasialiiton jäseneksi. Ulkomailla työskennellessäsi tai opiskellessasi voit vuosittain hakea alennettua jäsenmaksua Suomen Farmasialiitolta.

Mikäli työskentelet toisessa Pohjoismaassa korkeintaan kuusi kuukautta, saat työntekomaan farmasialiiton palvelut maksamalla Suomen Farmasialiiton täyden jäsenmaksun. Kuuden kuukauden jälkeen työntekomaan farmasialiiton palvelujen saaminen edelleen edellyttää jäsenyyttä kyseisessä liitossa. Tällöin olet myös oikeutettu alennettuun jäsenmaksuun Suomen Farmasialiitossa, mikäli haluat edelleen pysyä myös Suomen Farmasialiiton jäsenenä.

Henkilökohtainen työttömyysturvasi hoidetaan pääasiassa aina työntekomaan lainsäädännön mukaisesti. Selvittääksesi tarvittavat toimenpiteet työttömyysturvan säilyttämiseksi, kannattaa sinun olla yhteydessä Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkoon ennen lähtöäsi.

Lisätietoja voit kysyä työskentely- tai opiskelumaasi liitosta. Katso liittojen tiedot täältä.

Ulkomailla suoritettu tutkinto

Ulkomailla valmistuneiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden on haettava Valviralta oikeutta harjoittaa ammattia Suomessa tai oikeutta käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä. Lisätietoja löydät Valviran verkkosivuilta.

Pohjoismaisten viranomaisten verkkosivuja

Norja

Ruotsi

Tanska

Islanti

Liity nyt
jäseneksi!