Tietosuojaseloste

Farmasialiitto noudattaa kansallisia ja EU-tasoisia tietosuojasäännöksiä sekä virallisia suosituksia ja ohjeita. Kaikki prosessit ja toimintatavat perustuvat sovellettavaan lainsäädöntöön.