Ohjeet yhteistyölle lääketeollisuuden kanssa

Lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyö nojaa avoimuuteen. Lääketeollisuus tekee jatkuvasti yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten, myös farmaseuttien ja proviisorien, kanssa. Yhteistyö on välttämätöntä terveydenhoidon kehittämiseksi ja lääketieteellisten innovaatioiden syntymiseksi. Samalla on kuitenkin varmistettava, että yhteistyö nauttii yleistä luottamusta.

Miksi yhteistyöhön liittyvät taloudelliset tiedot julkaistaan?

Kiinnostus lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten väliseen yhteistyöhön on kasvanut viime vuosina. Suuri yleisö haluaa varmistua, ettei osapuolten välinen yhteistyösuhde vaikuta hoitoa koskeviin päätöksiin. Potilaille on tärkeää, että he voivat luottaa terveydenhuollon ammattilaisen suosittelevan ja määräävän kulloinkin asianmukaisen hoidon, joka perustuu puhtaasti kliiniseen näyttöön ja kokemukseen.

Terveydenhuollon ammattilaisten ja lääkeyritysten yhteistoiminta hyödyttää potilaita, terveydenhuoltojärjestelmää ja yhteiskuntaa. Työssä kuitenkin väistämättä syntyy sidonnaisuuksia, jotka ovat myös taloudellisia. Tehdystä työstä on perusteltua maksaa alansa asiantuntijalle kohtuullinen korvaus.

Lisäksi yritysten järjestämä tai rahoittama koulutus antaa farmasian alan ammattilaisille tärkeää ja uutta tietoa.
Taloudellisten tietojen julkaiseminen on hyödyllistä, koska se hälventää aiheeseen liittyviä epäluuloja, tuo yhteistyön läpinäkyväksi ja vahvistaa parhaimmillaan luottamusta koko toimialaan.

Mitä yhteistyön julkistaminen käytännössä tarkoittaa?

Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset julkaisevat kotisivuillaan vuosittain taulukkomuotoisen raportin. Raportti sisältää sekä terveydenhuollon organisaatioita että yksittäisiä terveydenhuollon ammattilaisia koskevia tietoja.

Tiedot julkistetaan joko asianomaisen nimellä tai yhteenvetosummina ja ne julkaistiin ensimmäisen kerran toukokuussa 2016. Lisää tietoa löytyy Lääketeollisuus ry:n verkkosivuilta.

Lääketeollisuus ry:n jäsenet ovat sitoutuneet julkistamaan taloudelliset tiedot, jotka koskevat terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtävää yhteistyötä. Tämä varmistaa toiminnan läpinäkyvyyden ja avoimuuden. Julkistaminen ulottuu toimintamallina koko Euroopan alueelle. Se velvoittaa kaikkia Euroopan lääketeollisuusliittojen kattojärjestön EFPIA:n jäseniä.

Myös Rinnakkaislääketeollisuus ry:n jäsenyritykset alkavat kerätä tietoja vuoden 2017 alusta lähtien. Ensimmäinen raportti on tarkoitus julkaista kesäkuussa 2018. Lue lisää Rinnakkaislääketeollisuus ry:n verkkosivuilta.

Mitä tietoja julkaistaan?

Lääkeyritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä on monia erilaisia yhteistyömuotoja. Tavoitteena on julkistaa sidonnaisuudet selkeästi ja läpinäkyvästi.

Julkistettavia tietoja ovat vastaanottajan nimi, työpaikka sekä etuuden tai palkkion arvo ja muoto. Yksittäisen henkilön tietojen julkistaminen edellyttää henkilön suostumusta. Jos suostumusta ei saada, tiedot julkistetaan ilman kyseisen henkilön nimeä.

Yhteistyömuotoja ovat esimerkiksi rekisteröintimaksut koulutustilaisuuksissa tai kongresseissa, matka- ja majoituskustannukset, palkkiot puhujille ja kouluttajille tai koulutusmateriaalin suuunnittelu ja tuottaminen, tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan liittyvä yhteistyö ja näyttelypaikkavuokrat sekä mainostilan ostaminen.

Lääketeollisuus ry

Rinnakkaislääketeollisuus ry