Lisäeläkejärjestely apteekkien farmaseuttiselle henkilöstölle

Suomen Farmasialiitto ja Suomen Apteekkariliitto ovat sopineet maksuperusteisesta lisäeläkevakuutuksesta. Lisäeläkevakuutus koskee farmaseuttista henkilöstöä kaikissa niissä apteekeissa, jotka kuuluvat Suomen Apteekkariliittoon. Lisäeläkevakuutuksen ehtona on, että henkilö on suorittanut joko farmaseutin tai proviisorin tutkinnon.

Varmista, että lisäeläkkeesi on tilitetty oikein

Yksityisen alan apteekkien farmaseuttisella henkilöstöllä on lakisääteisen eläkkeen lisäksi lisäeläkejärjestely. Tässä järjestelyssä eläkeikä on 63 vuotta. Tämä tarkoittaa, että lisäeläkkeen noston voi halutessaan aloittaa 63 vuoden iässä vaikka lakisääteinen eläke alkaisi myöhemmin. Lisäeläkkeen voi nostaa lyhimmällään 24 kuukauden aikana. Eläkkeen määrä riippuu eläkerahaston suuruudesta ja nostoajanjaksosta.

Oikeus lisäeläkejärjestelyyn

Lisäeläkevakuutus koskee farmaseutteja ja proviisoreja niissä apteekeissa, jotka kuuluvat Apteekkariliittoon. Jos työntekijän ensimmäinen apteekkialan työsuhde on alkanut alle 6 kuukautta tutkinnon suorittamisen jälkeen, työntekijä liitetään vakuutukseen sitten, kun ensimmäisen työsuhteen alusta on kulunut 6 kuukautta, vaikka työntekijällä ei olisi ollut yhtämittaista 6 kuukauden työskentelyä. Työsuhdeajan laskentaan huomioidaan myös vuokratyöyrityksen kautta tehty työ yksityisen alan apteekissa.

Jos vaihdat työpaikkaa, muista mainita uudelle apteekkarille, että kuulut lisäeläkkeen piiriin ja se, kumpaan tilitysryhmään (ks. alla) kuulut. Mikäli lisäeläkevakuutuksesta on aikanaan kieltäytynyt (ennen vuotta 2013 lisäeläkevakuutuksesta on voinut kieltäytyä) ei työnantajalla ole velvollisuutta liittää työntekijää vakuutuksen piiriin. Asiasta voi kuitenkin pyrkiä neuvottelemaan työnantajan kanssa.

Mandatumin palvelusta kannattaa tarkistaa säännöllisesti, että lisäeläke on tilitetty oikein. Ohjeet tarkistamiseen löytyvät alta. Mikäli tilityksissä tai summien suuruudessa on tarkistettavaa, ole yhteydessä Mandatum Lifeen.

Eläkevakuutukseen vuonna 2013 tai sen jälkeen liitetyt

Työnantaja maksaa 1,2 % farmaseuttisen henkilökunnan TyEL:n alaisesta palkasta. Eläkevakuutukseen vuodesta 2013 lähtien liitetyiltä ei peritä palkasta omia maksuosuuksia. Työnantajan maksuosuus tilitetään puolivuosittain Mandatum Lifelle.

Tilitettävän summan suuruuden voi tarkistaa palkkakuitilta seuraavasti: kesäkuun palkkakuitilta katsotaan tammi-kesäkuun aikana kertyneen vuotuisen palkkasumman suuruus ja siitä lasketaan 1,2 %.

Eläkevakuutukseen ennen vuotta 2013 liitetyt

Työnantaja maksaa 1,2 % farmaseuttisen henkilökunnan TyEL:n alaisesta palkasta ja perii kuukausittain työntekijältä 1,2 % TyEL:n alaisesta palkasta. Tammi-kesäkuun ja heinä-joulukuun aikana perityt maksuosuudet sekä vastaava työnantajan maksu eli yhteensä 2,4 % TyEL:n alaisesta palkasta tilitetään puolivuosittain Mandatum Lifelle.

Tilitettävän summan suuruuden voi tarkistaa seuraavasti: Jokaisella palkkakuitilla näkyy työntekijän maksama osuus. Tarkista ensin, että ilmoitettu summa vastaa 1,2 % suuruutta palkkasummasta. Kun laskee kuukausittaiset summat yhteen ja lisää siihen samansuuruisen työnantajan osuuden, saa selville tilitettävän summan.

Joissain palkanlaskentaohjelmissa vuotuiset lisäeläkemaksut näkyvät myös omalla koontirivillään, mikä voi helpottaa maksujen tarkastamista.