Lomapalkka

Miten farmasian ammattilaisen vuosilomapalkka, lomaraha ja lomakorvaus määräytyvät?