Palvelusvuodet

Palvelusvuosikertymän seuranta on ensisijaisesti työnantajan tehtävä, mutta työntekijän kannattaa tarkastaa palkanmaksun oikeellisuus ja ilmoittaa palvelusvuosien määrä etenkin työtehtävää vaihtaessaan.

Työnantajalla on lähtökohtaisesti velvollisuus palkan oikeellisuudesta ja siten palvelusvuosikertymän seuraamisesta. Työntekijän kannattaa kuitenkin itsekin olla tietoinen kertymästään. Esimerkiksi, jos työntekijä vaihtaa työpaikkaa, on hänen pystyttävä apteekkarin pyynnöstä myös osoittamaan aiempi palvelusvuosikertymänsä (esim. työtodistusten perusteella).

Kun on itse selvillä palvelusvuosikertymästään, osaa kysellä esimerkiksi puuttuvan palkankorotuksen perään, jolloin mahdollinen saatava ei ehdi vanhentua.

Työsuhteen jatkuessa palkkasaatava vanhenee viiden vuoden kuluttua. Mikäli työsuhde päättyy, on vanhenemisaika kaksi vuotta työsuhteen loppumisesta.

Mikäli oma tai luottamushenkilön avustuksella laskettu kertymä poikkeaa työnantajan laskennasta, kannattaa ero pyrkiä selvittämään työnantajan kanssa keskustellen.