Työsuhteen päättyminen

Työsuhde voidaan päättää joko työntekijän tai työnantajan toimesta. Kummankin osapuolen on noudatettava omalta osaltaan työsopimuksessa tai työehtosopimuksessa mainittua irtisanomisaikaa.

Määräaikainen työsopimus päättyy sovitun työkauden loppuessa, ellei siinä ole erikseen sovittu irtisanomisajasta. Farmaseuttisen henkilökunnan työehtosopimuksessa on saatu sovittua varsin poikkeava lisäys tähän:

Mikäli työntekijä ei ole sopinut erikseen irtisanomisajasta, saa hän päättää määräaikaisen työsuhteensa heti, mutta voi joutua maksamaan työnantajalle 2 viikon palkan lähtiessään työsuhteesta ennen sen loppumista.

Työsuhteen purkaminen ilman irtisanomisajan noudattamista on mahdollista vain erittäin vakavissa tilanteissa. Irtisanominen, irtisanoutuminen tai työsuhteen purkaminen tulisi aina suorittaa kirjallisesti tai muuten todistettavasti esimerkiksi sähköpostilla.

Työnantajan toimesta henkilökohtaisin syin suoritettavaa irtisanomista tulee edeltää aina varoitus.

Lomautustilanteissa noudatetaan työsopimuslakia. Lomautuksia kohdataan apteekissa yleensä silloin kun taloudelliset edellytykset apteekin toiminnan kannalta ovat heikentyneet. Tällä voidaan välttää irtisanominen tuotannollis-taloudellisilla syillä.

Työsuhteen päättymiseen liittyvät tilanteet ovat monesti niitä, jolloin voi syntyä epäselviä tilanteita. Farmasialiiton jäsenet voivat olla yhteydessä työsuhdeneuvontaan, jos työsuhteen päättyminen on ajankohtaista tai vaatii selvittelyä.

Työttömyysturva

Farmasialiitto on jäsentensä tukena, myös mahdollisen työttömyyden yllättäessä. Suosittelemme liittymään työttömyyskassaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Työttömyyskassaan ei kuulu automaattisesti, vaan kassaan tulee aina liittyä erikseen.

Lue lisää

Avoimet työpaikat

Tutustu avoimiin työpaikkoihin!

Tutustu

Urapalvelut

Kaipaako osaamisesi päivittämistä tai kiinnostaako mentorointi? Tutustu Farmasialiiton maksuttomiin urapalveluihin.

Lue lisää