Apteekkien ammatillisen toiminnan edistämisen koordinaatioryhmän (AATE) esitys lääkeneuvonnan kehittämiseksi luovutettiin sosiaali- ja terveysministeriölle

Apteekkien ammatillisen toiminnan edistämisen koordinaatioryhmän (AATE) esitys lääkeneuvonnan kehittämiseksi luovutettiin 22.2.2024 sosiaali- ja terveysministeriölle. Ministeriössä esityksen vastaanottivat johtava asiantuntija Lauri Pelkonen, joka koordinoi lääkkeisiin ja apteekkitalouteen liittyvien hallitusohjelmakirjausten valmistelua, ja asiantuntija Aleksi Westerholm STM:n Turvallisuus ja terveys -osastolta .  Esitystä AATE-koordinaatioryhmän puolesta olivat luovuttamassa Farmasialiiton puheenjohtaja Maija Pirttijärvi,  Apteekkariliiton asiantuntijaproviisori Henna Kyllönen ja Proviisoriyhdistyksen edunvalvonta- ja viestintäproviisori Martta Huttu. Esitys on luettavissa täältä.

AATE-koordinaatioryhmän esitys vastaa Fimean sosiaali- ja terveysministeriölle vuonna 2022 tehtyyn selvitykseen,  jossa todetaan, että lakisääteisen lääkeneuvonnan yksityiskohtaisemmalle määrittelylle on tarve tasalaatuisen lääkeneuvonnan edistämiseksi

AATE-koordinaatioryhmän mukaan lääkeneuvonnan kehitystyö on tarpeellista rationaalisen lääkehoidon turvaamiseksi. Lääkeneuvonnan sisällön yksityiskohtaisen määrittelyn sijaan esitetään farmaseuttisen harkinnan sisällyttämistä lainsäädäntöön.

Farmaseuttisen harkinnan pohjalta lääkeneuvonnan ja -ohjauksen sisältö ja laajuus tulisi sopeuttaa asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen, jotta vaikuttava, turvallinen, laadukas, taloudellinen ja yhdenvertainen lääkehoito toteutuu.

Apteekkien ja niiden farmaseuttisen henkilöstön rooli ja tehtävät on huomioitava osana laajempaa lääkehoitoprosessia, jossa lääkkeen käyttäjä on keskiössä ja terveydenhuollon ammattihenkilöt toimivat yhteisesti sovituissa vastuissa ja tehtävissä.  Lainsäädännön tulee mahdollistaa farmaseuttisen resurssin kohdentaminen asiakkaan kokonaistilanne huomioiden oleellisiin seikkoihin, kuten lääkehoidon onnistumisen varmistamiseen ja hoitoon sitoutumiseen.

– Aate-koordinaatioryhmän esitys otettiin hyvin vastaan ja pääsimme käymään aiheen tiimoilta hyvää keskustelua. Saimme myös kuulla, että esityksemme oli toivottu ja se tuotiin tiedoksi juuri oikealla hetkellä,  Farmasialiiton puheenjohtaja Maija Pirttijärvi toteaa.

AATE-koordinaatioryhmän esitys lääkeneuvonnan kehittämiseksi tukee myös hallitusohjelman kirjauksia, joiden mukaan apteekkien ja niiden farmaseuttisen henkilöstön rooli osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa on tunnistettu. Apteekeissa toteutettava lääkeneuvonta ei voi olla irrallinen osa koko muuta lääkehoitoprosessia, vaan lääkeneuvonnan tulee olla yhdenmukaista, asiakkaan yksilölliseen tarpeeseen perustuvaa ja asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittavaa riippumatta asiointipaikasta.

Lisätietoja

Maija Pirttijärvi 
puheenjohtaja, Suomen Farmasialiitto ry 
040 778 4313 
maija.pirttijarvi@farmasialiitto.fi 

Katso kaikki ajankohtaiset