Crista Kirvesoja farmaseuttiseksi asiantuntijaksi

Farmaseutti Crista Kirvesoja aloitti marraskuun alussa Farmasialiiton farmaseuttisena asiatuntijana.  

Hänellä on pitkä kokemus apteekkityöstä eri tehtävissä, viimeisempänä sivuapteekin hoitajana ja annosjakeluyksikön johtavana farmaseuttina. Crista on myös toiminut työpaikkansa luottamushenkilönä, joten liiton tekemä työ on tullut sen kautta tutuksi.  

Tällä hetkellä Crista suorittaa töiden ohella Palvelu- ja liiketoimintamuotoilun YAMK-tutkintoa Laureassa. Opinnoissaan hän on keskittynyt erityisesti työntekijäkokemuksen kehittämiseen. 

Keskeisessä osassa Cristan työnkuvaa Farmasialiitossa tulee olemaan farmasian alaan vaikuttaminen muun muassa sidosryhmäyhteistyön sekä lausuntojen ja kannanottojen valmistelun kautta. Farmaseuttinen asiantuntija tekee tiivistä yhteistyötä liiton luottamustoimisten jäsenten kanssa sekä on mukana jäsenistölle suunnattujen ammatillisten tapahtumien suunnittelussa ja esimerkiksi viestinnässä sidosryhmien ja päättäjien suuntaan.   

“Lääkitysturvallisuus ja asiakaskokemuksen kehittäminen ovat olleet kantavia motivaatiotekijöitäni läpi apteekkiurani. Tässä tehtävässä pääsen työskentelemään näiden molempien kanssa. Upeaa päästä mukaan kehittämään tulevaisuuden farmasiaa ja vahvistamaan jäsenistömme asemaa osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa.” 

Lämpimästi tervetuloa mukaan toimistomme vahvuuteen, Crista! 

Katso kaikki ajankohtaiset