Eduskunta hyväksyi lääkelain muutokset

Eduskunta hyväksyi joulukuun alussa hallituksen esityksen lääkelain muutoksista, joilla pyritään parantamaan lääkehuollon kustannustehokkuutta. Muutokset koskevat lääkelakia, sairausvakuutuslakia, apteekkiverolakia ja sähköistä lääkemääräystä. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta.

Biologisten lääkkeiden määräämistä on tarkoitus tehostaa niin, että lääkärillä on jatkossa lakiin perustuva velvoite määrätä keskenään vertailukelpoisista biologisista lääkkeistä edullisinta. Nykyisellään velvoite tulee sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta.

Inhaloitavien lääkevalmisteiden vaihtokelpoisuuden kriteerejä on puolestaan tarkoitus muuttaa niin, että nämä valmisteet tulisivat aiempaa useammin apteekkivaihdon piiriin. Lisäksi kaikkien biologisten lääkkeiden lääkemääräysten voimassaoloajaksi ehdotetaan yhtä vuotta.

Kokonaisuuteen kuuluu myös ehdotus reseptilääkkeiden lääketaksan muutoksesta. Lääketaksaa on tarkoitus muuttaa niin, että apteekkien myyntikatteen osuutta leikataan. Vastaavasti apteekkiveron perusteena olevasta liikevaihdosta on tarkoitus vähentää tukkuhinnaltaan yli 1 500 euroa maksavien lääkevalmisteiden arvonlisäveroton vähittäishinta siltä osin kuin se ylittää 1 683,92 euroa.

Esitetyt muutokset liittyvät pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmakirjaukseen lääkehuollon kokonaisuuden uudistamisesta. Hyväksyttyjen toimenpiteiden on tarkoitus alentaa lääkkeiden hintoja ja sitä kautta pienentää lääkkeiden käyttäjien lääkekustannuksia ja valtion lääkekorvausmenoja. Korvausmenoista saatavilla säästöillä on tarkoitus kustantaa hoivahenkilöstön vähimmäismitoitus ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä, mistä on hallitusohjelmakirjauksen mukaan määrä säätää kuluvalla hallituskaudella.  

Katso kaikki ajankohtaiset