Edustajistovaalit – oman äänioikeuden tarkistaminen 2.8.– 6.8.2021

Jäsenten äänioikeus edustajiston vaaleissa on määräytynyt sen perusteella, onko 30.4.2021 ollut jäsen. Äänioikeuden edellytyksenä on myös, että huhtikuun loppuun mennessä erääntyneet jäsenmaksut on maksettu. Koska osa opiskelijoista on valmistunut tuon päivän jälkeen, he äänestävät edelleen opiskelijavaalissa, sillä ovat keväällä olleet opiskelijoita.

Äänestäminen tapahtuu sähköisesti, joten sähköpostin ja myös puhelinnumeron on hyvä olla ajan tasalla, sillä äänestyslinkki lähetetään jäsenen ilmoittamaan sähköpostiin.

Jos omat tietosi ovat muuttuneet vapun jälkeen tai olen muuten epävarma äänioikeudestasi, voit tarkistaa äänioikeutesi ja tietojesi ajantasaisuuden ma 2.8.– pe 6.8.2021 välillä. Omat tiedot tarkastetaan vaalitoimikunnan sihteeriltä varaamalla aika toimistokäynnille tai puhelimitse (044 777 9052) tai sähköpostilla (suvi.luukko@farmasialiitto.fi). Jäsennumero helpottaa tietojen tarkistamista.

Mahdolliset oikaisut on tehtävä 15.8. mennessä vaalitoimikunnan sihteerille sähköpostitse.

Katso kaikki ajankohtaiset