Ensimmäiset työttömyysturvan muutokset voimaan tammikuun alussa

Työttömyysturvaa koskevat heikennykset on hyväksytty eduskunnassa. Ensimmäiset muutokset tulivat voimaan vuoden 2024 alusta ja osa alkaa vaikuttaa etuuden määrään ja etuusoikeuteen myöhemmin tämän vuoden aikana.

Lakimuutoksen myötä omavastuuaika pitenee viidestä päivästä seitsemään päivään tammikuussa. Myös työsuhteen päättyessä maksettava lomakorvaus alkaa vaikuttaa ansiopäivärahaoikeuteen tammikuusta alkaen.

Huhtikuun alusta alkaen työttömyysturvassa ei makseta enää lapsikorotuksia. Lisäksi huhtikuun alussa poistuu 300 euron työtulojen suojaosa.

Syyskuussa työskentelyedellytyksen pituus kaksinkertaistuu: syyskuun alusta alkaen vaaditaan vuoden työskentely ansiosidonnaisen saamiseksi. Samassa yhteydessä työssäoloehto muuttuu tuloperusteiseksi eli se euroistetaan. Työssäoloehdon muuttaminen tuloperusteiseksi ei sinänsä kuulu heikennyksiin, vaan tältä osin on kyseessä Akavankin kannattama työttömyysturvan uudistus.

Lisäksi työttömyysturvan indeksikorotukset jäädytetään vuosille 2024–2027.

Farmasialiitto on tukenut Akavan näkemystä ja pyrkimyksiä vaikuttaa työttömyysturvan maltillisempaan uudistamiseen. Toinen hallituksen esitys työttömyysturvan muutoksista on tarkoitus antaa helmikuussa, joten vaikuttamistyö jatkuu edelleen.

Lisätietoa muutoksista Erkon verkkosivuilla.

Katso kaikki ajankohtaiset