Farmaseuttisen henkilöstön optiovuoden palkkaneuvotteluja käydään haastavassa tilanteessa

Suomen Farmasialiitto ja Apteekkien työnantajaliitto ovat käyneet neuvotteluita edellisissä työehtosopimusneuvotteluissa sovitun optiovuoden palkantarkistuksista. Osana kokonaisuutta on neuvoteltu myös perhevapaauudistuksen vaikutuksista työehtosopimukseen. Farmasialiiton tavoitteena on saada perhevapaiden palkalliset jaksot uuden lain hengen mukaisesti tukemaan hoitovastuun jakautumista perheissä tasapuolisesti ja mahdollistamaan lasta hoitavien vanhempien tasa-arvoiset oikeudet myös palkallisen vapaan pituuden osalta. Tavoitteena on, että synnyttävän vanhemman oikeutta kolmen kuukauden pituiseen palkalliseen vapaaseen ei muutoksen yhteydessä lyhennetä, vaan uudistus toteutetaan pidentämällä nykyinen isän palkallinen vapaa 36 arkipäivään.

Neuvotteluja on käyty vaikeassa maailmantaloudellisessa ja poliittisessa tilanteessa, jossa inflaatio laukkaa ja ennustaminen tulevasta on vaikeaa. Osapuolten näkemykset nyt neuvoteltavista asioista ovat valitettavasti hyvin kaukana toisistaan.

Voimassa olevassa työehtosopimuksessa optiovuoden neuvottelut tulee saada päätökseen marraskuun loppuun mennessä. Mikäli vuoden 2023 palkankorotuksista ei saavuteta yhteisymmärrystä, on työehtosopimus irtisanottavissa päättymään 31.1.2023 vähintään kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

Tiedotamme neuvottelujen etenemisestä verkkosivujemme ja Fimnetin kautta. Verkkosivuiltamme löytyy erillinen työehtosopimusneuvottelujen osio, jonne kokoamme neuvotteluja koskevaa tietoa. Seuraathan viestintäämme!

Katso kaikki ajankohtaiset