Farmaseuttisen henkilöstön optiovuoden palkkaneuvottelut käynnissä

Suomen Farmasialiitto ja Apteekkien työnantajaliitto ovat käyneet tunnustelevia neuvotteluita edellisissä työehtosopimusneuvotteluissa sovitun optiovuoden palkantarkistuksista. Neuvotteluja jatketaan 10.11.2022 ja tavoitteena on saada neuvottelut päätökseen marraskuun loppuun mennessä. Mikäli vuoden 2023 palkankorotuksista ei saavuteta yhteisymmärrystä, on työehtosopimus irtisanottavissa päättymään 31.1.2023 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

Neuvotteluissa käsitellään myös perhevapaauudistuksen mahdolliset vaikutukset työehtosopimukseen. Perhevapaatyöryhmän työn valmistumisen määräaikaa on pidennetty alun perin sovitusta.  

Tiedotamme neuvottelujen etenemisestä verkkosivujemme ja Fimnetin kautta. Verkkosivuiltamme löytyy erillinen työehtosopimusneuvottelujen osio, jonne kokoamme neuvotteluja koskevaa tietoa. Seuraathan viestintäämme!

Katso kaikki ajankohtaiset