Farmaseuttisen henkilöstön optiovuoden palkkaneuvottelut päättyivät tuloksettomina

Suomen Farmasialiitto ja Apteekkien työnantajaliitto ovat käyneet neuvotteluja edellisissä työehtosopimusneuvotteluissa sovitun optiovuoden palkantarkistuksista. Osana kokonaisuutta on neuvoteltu myös perhevapaauudistuksen vaikutuksista työehtosopimukseen. Farmasialiiton tavoitteena on saada perhevapaiden palkalliset jaksot uuden lain hengen mukaisesti tukemaan hoitovastuun jakautumista perheissä tasapuolisesti ja mahdollistamaan lasta hoitavien vanhempien tasa-arvoiset oikeudet myös palkallisen vapaan pituuden osalta. Osapuolten näkemykset ratkaisun edellytyksistä ovat edelleen hyvin kaukana toisistaan. Tässä haastavassa tilanteessa tulevaisuuden ennustaminen on hankalaa, eivätkä osapuolet nähneet neuvottelujen jatkamiselle edellytyksiä.

Tämä tarkoittaa sitä, että farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen optiovuosi ei toteudu. Osapuolet päättivät yhteisymmärryksessä neuvottelujen lopettamisesta optiovuoden osalta. Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus päättyy tammikuun lopussa, mikäli jompikumpi osapuoli irtisanoo sopimuksen joulukuun loppuun mennessä. Sopimuksen irtisanomisesta seuraa, että liitot aloittavat palkkaratkaisun lisäksi neuvottelut työehtosopimuksen teksteistä.

Optiovuotta koskevien neuvottelujen keskeyttämisestä huolimatta Suomen Farmasialiitto ja Apteekkien työnantajaliitto ovat sopineet tapaavansa seuraavan kerran jo 30.11. Tapaamisen tarkoituksena on sopia tarkemmin mm. työehtosopimusneuvottelujen aloittamisesta.

Tiedotamme neuvottelujen etenemisestä verkkosivujemme ja Fimnetin kautta. Verkkosivuiltamme löytyy erillinen työehtosopimusneuvottelujen osio, jonne kokoamme neuvotteluja koskevaa tietoa. Seuraathan viestintäämme!

Katso kaikki ajankohtaiset