Farmaseuttisen henkilöstön palkkausjärjestelmän pilotin tulokset arvioitavana

Suomen Farmasialiiton ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen hanke farmaseuttisen henkilöstön palkkausjärjestelmän uudistamiseksi on saanut pilotointivaiheen tulokset arvioitavakseen. Hankkeen työryhmän lisäksi pilotin tuloksia arvioidaan myös liittojen hallinnoissa, ennen kuin uudistustyö jatkuu.

Mikäli hallinnot sekä työntekijä- että työnantajapuolella näyttävät uudistustyölle vihreää valoa, toteutetaan hankkeessa seuraavaksi niin sanottu palkkasimulaatio. Ennen mahdollista simulaatiovaihetta huomioidaan kuitenkin vielä piloteissa esiin nousseet korjaustarpeet vaativuusluokittelun ja henkilökohtaisen työssä suoriutumisen kriteeristöjen määrittelyssä. Palkkasimulaatiossa uuden järjestelmän vaikutuksia alan palkkoihin simuloidaan tilastollisen palkkatiedon pohjalta. Simulaatio ei vaikuta kenenkään palkkaan.

Palkkausjärjestelmän uudistushankkeen tavoitteena on apteekkien arjessa toimiva järjestelmä. Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen palkkausjärjestelmää pyritään uudistamaan niin, että se vastaa nykytarpeita ja on kannustava sekä työntekijälle että työnantajalle.

Piloteissa olivat mukana Yliopiston apteekki sekä viisi yksityistä apteekkia: Kokkolan 3. Keskusapteekki, Tampereen 11. Haka-apteekki, Loimaan apteekki, Jalasjärven apteekki ja Kittilän apteekki. Piloteissa kumpikaan osapuoli – apteekkarit tai apteekkien luottamushenkilöt – ei havainnut sellaisia perustavaa laatua olevia valuvikoja, jotka sellaisenaan estäisivät hankkeen etenemisen seuraavaan vaiheeseen.

Lisätietoja:
Minna Hälikkä
työmarkkinajohtaja
050 363 3459
minna.halikka@farmasialiitto.fi

Katso kaikki ajankohtaiset