Farmasialiiton kuntasektorilla työskentelevät jäsenet uuteen viikon ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon 21.3.2022 alkaen

Kunta-alan neuvotteluiden jumiutumisen vuoksi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry on päättänyt uudesta ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta kaikkien kunnallisten virka- ja työehtosopimusten piirissä 21.-27.3.2022. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla halutaan vauhdittaa kunta-alan neuvotteluiden etenemistä.

Kielto alkaa maanantaina 21.3. klo 00.01. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa seitsemän vuorokautta, ja se päättyy sunnuntaina 27.3. klo 23.59.

Edellinen, koko kunta-alaa koskeva seitsemän vuorokautta kestänyt ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyi sunnuntaina 13. maaliskuuta.

Vauhditustoimet eivät koske virkasuhteisia jäseniä, koska kunnallinen virkaehtosopimuslaki rajaa viranhaltijan painostusoikeuden vain lakkoon.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ilmoittaa, että ylityö- ja vuoronvaihtokielto tulee voimaan seuraavilla sopimusaloilla: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES, Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES, Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS ja Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE. Farmasialiiton kiellon piirissä oleva jäsenistö työskentelee pääosin KVTES:n ja SOTE-sopimuksen piirissä.


Keitä ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee?

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee JUKOlaisten liittojen kuntasektorilla työskenteleviä työsopimussuhteisia jäseniä ja kaikkia kuntatyönantajia seuraavin poikkeuksin: 

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle on rajattu kunta-alan sopimusten viranhaltijat. Kiellon ulkopuolelle on rajattu myös työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.

Farmasialiiton osalta hengen ja terveydenmenettämisen vaaraa aiheuttavat tehtävät ovat seuraavat:

  • sairaala-apteekissa tapahtuva lääkkeen valmistus ja osastofarmasia tehohoidon osalta (siltä osin kuin niitä tarvitaan hengen ja terveyden suojelemiseksi)
  • lääkehuollossa solunsalpaajalaboratorio/solunsalpaajien käyttökuntoon laitto 
  • lääkehuollossa varallaolo ja päivystysvarastot.


Mikä on ylityö- ja vuoronvaihtokielto?

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työtä tehdään normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti. Kiellon aikana ei suostuta työnantajan ehdottamaan lisä- tai ylityöhön tai vaihtamaan työvuoroa.

Mitä ylityökielto tarkoittaa?

Älä ylitä normaalia säännöllistä työaikaasi. Älä tee ylityötä tai kerrytä työaikasaldoa. Kielto koskee sekä vuorokautista että viikoittaista ylityötä. Ylityön tekemiseen ei voi sitoutua työsopimuksessa vaan siitä pitää sopia tapauskohtaisesti. Muuten jäsenet hoitavat työnsä normaalisti. Työpaikalle saavutaan ja sieltä poistutaan täsmällisesti työvuoroluetteloon merkityn työvuoron mukaisesti. Liukuvassa työajassa olevat työntekijät eivät ylitä säännöllistä päiväkohtaista työaikaansa.

Mitä vuoronvaihtokielto tarkoittaa?

Älä vaihda työvuoroasi. Tee vahvistettuun työvuoroluetteloon merkitty työaikasi, älä enempää.

Tutustu verkkosivuiltamme löytyviin useimmin kysyttyihin kysymyksiin ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta.


Yhteystiedot ajan tasalle

Ovatko jäsentietosi ajan tasalla? On tärkeää, että Farmasialiiton viestintä tavoittaa kaikki jäsenet. Tarkista jäsentietosi Morttelista


Seuraa neuvottelutiedotusta

Lähetämme ajantasaista neuvottelutietoa Fimnetin välityksellä, päivitämme tietoa ja toimintaohjeita Farmasialiiton verkkosivuille ja kerromme neuvotteluiden etenemisestä myös somessa.

Tietoa saa myös JUKOn verkkosivuilta: www.juko.fi/kunta, Facebookissa www.facebook.com/JUKOry ja Twitterissä www.twitter.com/JUKOry. Opiskelijoille ja nuorille erityisesti suunnattu neuvottelusisältö Instagramissa: @juko_ry.

Käytämme viestinnässä slogania ”Arvoa asiantuntijalle” ja somessa #ArvoaAsiantuntijalle.


Tavoitteemme kunta-alan sopimusneuvotteluissa:

  • Tarvitsemme monivuotisen palkkaohjelman kuromaan kiinni palkkojen jälkeenjääneisyyttä.
  • Palkankorotusten on turvattava ostovoimaa.
  • Vanhempien on voitava käyttää perhevapaita nykyistä tasaisemmin.
  • Kaikki työaika on työaikaa.

Arvoa asiantuntijalle flyer
Mervärde för experten

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista. Kolmasosa kuntasektorin 425 000 palkansaajasta on JUKO-liittojen akavalaisia jäseniä.

JUKO-liittojen jäsenet työskentelevät kuntien eri toimialoilla asiantuntija-, johto- ja esimiestehtävissä.

Jukolaisia palkansaajaryhmiä ovat muun muassa opetusalan, varhaiskasvatuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon, hallinnon, liikunta- ja nuorisoalan, tekniikan sekä kulttuuri-, kirjasto ja museoalan asiantuntijat.

Pääsopijat | JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL, Jyty), Sote (Super, Tehy, SPAL) ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT.

Lue JUKOn tiedote 21.3. alkavasta ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta


Lisätietoja:

Maija Pirttijärvi
puheenjohtaja
Suomen Farmasialiitto ry
040 5647 637

Katso kaikki ajankohtaiset