Farmasialiiton kuntasektorilla työskentelevät jäsenet viikon ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon alkaen 7.3.2022

Kunta-alan neuvotteluiden keskeytymisen vuoksi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry on päättänyt ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta kaikkien kunnallisten virka- ja työehtosopimusten piirissä. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla halutaan vauhdittaa kunta-alan neuvotteluiden etenemistä. 

Kielto alkaa maanantaina 7.3.2022 kello 00.01 alkaen. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa seitsemän vuorokautta ja se päättyy sunnuntaina 13.3.2022 klo 23.59

Vauhditustoimet eivät kuitenkaan koske virkasuhteisia jäseniä, koska kunnallinen virkaehtosopimuslaki rajaa virkamiehen työtaisteluoikeuden vain lakkoon. 

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ilmoittaa, että ylityö- ja vuoronvaihtokielto tulee voimaan seuraavilla sopimusaloilla: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES, Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES, Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS ja Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE. Farmasialiiton kiellon piirissä oleva jäsenistö työskentelee pääosin KVTES:n ja SOTE-sopimuksen piirissä.


Keitä ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee?

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkien JUKOlaisten liittojen kuntasektorilla työskenteleviä työsopimussuhteisia jäseniä ja kaikkia kuntatyönantajia seuraavin poikkeuksin: 

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle on rajattu kunta-alan sopimusten viranhaltijat. Kiellon ulkopuolelle on rajattu myös työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.

Farmasialiiton osalta hengen ja terveydenmenettämisen vaaraa aiheuttavat tehtävät ovat seuraavat:

  • sairaala-apteekissa tapahtuva lääkkeen valmistus ja osastofarmasia tehohoidon osalta (siltä osin kuin niitä tarvitaan hengen ja terveyden suojelemiseksi)
  • solunsalpaajalaboratorio/solunsalpaajien käyttökuntoon laitto 
  • varallaolo ja päivystysvarastot.


Mikä on ylityö- ja vuoronvaihtokielto? 

  • Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työtä tehdään normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti. Kiellon aikana ei suostuta työnantajan ehdottamaan lisä- tai ylityöhön tai vaihtamaan työvuoroa. 
  • Mitä ylityökielto tarkoittaa? Älä ylitä normaalia säännöllistä työaikaasi. Älä tee ylityötä tai kerrytä työaikasaldoa. Kielto koskee sekä vuorokautista että viikoittaista ylityötä. Ylityön tekemiseen ei voi sitoutua työsopimuksessa vaan siitä pitää sopia tapauskohtaisesti. Muuten jäsenet hoitavat työnsä normaalisti Työpaikalle saavutaan ja sieltä poistutaan täsmällisesti työvuoroluetteloon merkityn työvuoron mukaisesti. Liukuvassa työajassa olevat työntekijät eivät ylitä säännöllistä päiväkohtaista työaikaansa. 
  • Mitä vuoronvaihtokielto tarkoittaa? Älä vaihda työvuoroasi. Tee vahvistettuun työvuoroluetteloon merkitty työaikasi, älä enempää. 

Tutustu Farmasialiiton verkkosivuilta löytyviin useimmin kysyttyihin kysymyksiin ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta


Yhteystiedot ajan tasalle 

Ovatko jäsentietosi ajan tasalla? Entä kollegasi, joka on jäsenenä akavalaisessa liitossa? On tärkeää, että liitoista lähtevä tieto ja toimintaohjeet tavoittavat kaikki jäsenet. Tarkista jäsentietosi Morttelista


Seuraa neuvottelutiedotusta 

Seuraa Farmasialiiton jäsenviestintää netissä. Lähetämme tietoa myös Fimnetin kautta. Tietoa saa myös JUKOn verkkosivuilta www.juko.fi/kunta, Facebookissa www.facebook.com/JUKOry ja Twitterissä www.twitter.com/JUKOry

Käytämme viestinnässä slogania ”Arvoa asiantuntijalle” ja somessa #ArvoaAsiantuntijalle. 


Tavoitteemme kunta-alan sopimusneuvotteluissa

  • Tarvitsemme monivuotisen palkkaohjelman kuromaan kiinni palkkojen jälkeenjääneisyyttä. 
  • Palkankorotusten on parannettava ostovoimaa. 
  • Vanhempien on voitava käyttää perhevapaita nykyistä tasaisemmin. 
  • Kaikki työaika on työaikaa.   

Arvoa asiantuntijalle flyer
Mervärde för experten

Lisätietoja:

Minna Hälikkä
työmarkkinajohtaja
Suomen Farmasialiitto ry
050 363 3459

Katso kaikki ajankohtaiset