Hannamari Partala on Vuoden Farmaseutti 2023

Suomen Farmasialiitto on valinnut Hannamari Partalan Vuoden Farmaseutiksi 2023. Partala on kehittänyt osaamistaan jatkuvasti ja ennakkoluulottomasti ja toimii aina työssään asiakaslähtöisesti.

Vuoden farmaseutti -ehdotuksessa Hannamari Partalaa kuvattiin esimerkilliseksi ja kivenkovaksi farmasian ammattilaiseksi, joka toimii työssään asiakaslähtöisesti, tekee aina pyyteettömästi enemmän kuin tarvitsisi ja on näin kunniaksi koko ammattikunnalle. Hänen osaamisensa on huippuluokkaa, ja työyhteisössä hän on joustava ja ideaalinen työkaveri.

Partala näkee itsehoitolääkkeitä ostavien asiakkaiden neuvonnan tärkeänä osana apteekkien farmaseuttista työtä. Hän kertoo itse aina tarjoavansa apua ja tukea itsehoitoasiakkaille. Taannoin Partala kohtasi ikäihmisen, joka oli hakemassa pehmuketta jalassa olevaan hankaumaan. Jalka oli kipsissä ja jo muuttumassa mustaksi. Asiakas vastusteli päivystykseen lähtemistä viikonloppuna, mutta Partala sai hänet suostuteltua lääkärin pakeille. Myöhemmin asiakas tuli kiittämään päättäväistä farmaseuttia.

– Ruuhkaisen terveyskeskuksen sijaan apteekista on helpompi tulla kysymään neuvoa. On hyvä, että olemme paikalla ja pystymme myös ohjaamaan asiakkaita eteenpäin.

Hannamari Partala on työskennellyt 15 vuotta Hervannan apteekissa, jossa hänen vastuullaan on monia apteekin palveluita. Partala vastaa annosjakelutoiminnasta sekä hoivakotiyhteistyön organisoinnista ja opioidikorvaushoidon sopimuksista. Samoin hän toimii apteekin diabetesyhdyshenkilönä, lääkitysturvallisuusvastaavana ja luottamushenkilönä. Vastuualueittensa myötä Partalalla on näköalapaikka farmasian ammattilaisten rooliin osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

– Terveydenhoidon ketjussa apteekin henkilökunta on linkki lääkärin ja asiakkaan välissä, toimimme molempiin suuntiin.

Suomen Farmasialiitto valitsee vuorovuosin Vuoden Farmaseutin ja Vuoden Proviisorin. Ehdotuksia kerätään Farmasialiiton jäseniltä. Valinta julkistetaan kansainvälisenä farmasistipäivänä 25.9.2023.

Farmasialiitto onnittelee lämpimästi Hannamari Partalaa sekä toivottaa samalla kaikille farmasian ammattilaisille hyvää kansainvälistä farmasistipäivää ja farmasiaviikkoa!

Lisätietoja:
Hannamari Partala                                            Maija Pirttijärvi
Vuoden Farmaseutti                                          puheenjohtaja, Suomen Farmasialiitto ry
040 5960 946                                                      040 778 4313
hannamari.partala@gmail.com                    maija.pirttijarvi@farmasialiitto.fi

Lue Vuoden Farmaseutin haastattelu Farmasiasta: https://farmasialehti.fi/vuoden-farmaseutti-hannamari-partala/

Katso kaikki ajankohtaiset