Järjestöt vaativat apteekkialan leikkausten kohtuullistamista ja lisäaikaa valmistelulle

Hallituksen elokuun lopussa järjestettävän budjettiriihen asialistalla ovat myös ensi vuonna toteutettavat lääkesäästöt, joilla on tarkoitus rahoittaa tiukentuvaa hoitajamitoitusta. Suomen Farmasialiitto, Suomen Apteekkariliitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM vaativat yhdessä, että apteekkipalveluita ja farmaseuttista työtä ei saa näillä leikkauksilla vaarantaa.

Palvelualojen ammattiliiton PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen huomauttaa, että ylimitoitetut säästöt uhkaavat apteekkien henkilöstön asemaa.

– Apteekkien kuluista liki 60 prosenttia on henkilöstökuluja, joten pahoin pelkään, että sopeutustoimia haettaisiin henkilöstökuluista. Tällä olisi radikaali vaikutus myös apteekkien palvelutasoon. Hallituksen on valittava hoitajamitoituksen rahoittamiseksi keinot, joilla ei vaaranneta apteekkipalveluita, Rönni-Sällinen linjaa.

Suomen Farmasialiiton hallituksen puheenjohtaja Maija Pirttijärvi pitää sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopalautetta poikkeuksellinen jyrkkäsanaisena. Sen yhteydessä kävi ilmi lääkealan toimijoiden yhtenäinen huoli leikkausten vaikutuksesta apteekkien farmaseuttiseen henkilöstöön ja muuhun terveydenhuoltoon sekä apteekkipalveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen.

– Farmaseutit ja proviisorit hoitavat heille annetut velvoitteet ammattitaidolla ja asiantuntemuksella ja tälle työlle tulee olla toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset, Pirttijärvi korostaa.

Jos apteekkien velvoitteita lisätään samanaikaisesti, kun niiden lääkemyynnin katetta leikataan, on riskinä farmaseuttisen neuvonnan mahdollisen vähentymisen myötä asiakkaiden ja potilaiden hoitoon sitoutumisen ja lääkehoidon vaikuttavuuden heikentyminen.

Apteekkien hyvän palvelutason ja maankattavan verkoston ylläpitäminen vaatii, että mahdolliset säästöt ovat mittaluokaltaan kohtuullisia, oikein kohdennettuja ja pitävät sisällään apteekkitalouden rakenteellisen uudistuksen, sanoo Suomen Apteekkariliiton puheenjohtaja Risto Kanerva.

– Nyt lausunnolla ollut esitys olisi mekaaninen leikkaus apteekkien talouteen. Mikäli hoitajamitoituksen toimeenpano siirtyy, on syytä ottaa aikalisä ja valmistella perusteellisempi uudistus apteekkien talouteen, Kanerva sanoo.

Järjestöjohtajat vetoavat yhdessä hallitukseen todeten, että hoitajamitoituksen rahoitus voidaan toteuttaa myös apteekkipalveluja ja turvallista lääkehoitoa vaarantamatta. He huomauttavat myös, että kaikissa lääkealaa koskevissa esityksissä tulisi varmistaa, että ne eivät vaaranna apteekkitoiminnan tärkeintä tavoitetta: turvallisen ja tarkoituksenmukaisen lääkehoidon toteutumista.

Lisätietoja:
Maija Pirttijärvi
Suomen Farmasialiitto ry, puheenjohtaja
040 5647 637 

Katso kaikki ajankohtaiset