Kaksipäiväinen lakonuhka Turun ja Oulun kaupungeissa

Kunta-alan neuvottelujen vauhdittamiseksi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on jättänyt lakkovaroituksen kunta-alalle. Mukana ovat kaikki JUKOn kunta-alan liitot. Työnseisaus koskee laajasti kunnallisia palveluja, sillä myös JHL:n ja Jytyn jäsenet osallistuvat lakkoon.

Päätöksen lakosta on tehnyt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, joka neuvottelee Farmasialiiton jäsenten puolesta kunta-alan sopimuksesta. Farmasialiitto on tehnyt päätöksen jäsentensä osallistumisesta JUKOn lakkoon. 

Turun ja Oulun kaupunkien työntekijöitä koskeva lakko toteutuu 6.–7.4.2022, jos neuvotteluratkaisuun työnantajan kanssa ei päästä sitä ennen.

Lakon ulkopuolelle rajataan tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden ja omaisuuden vaarantumisen. Lisäksi lakon ulkopuolelle rajataan:

 • palo- ja pelastustoimen tehtävät
 • kiireelliset sosiaalipäivystyksen tehtävät
 • sairaala-apteekissa tapahtuva lääkkeen valmistus ja osastofarmasia tehohoidon osalta (siltä osin kuin niitä tarvitaan hengen ja terveyden suojelemiseksi)
 • lääkehuollossa solunsalpaajalaboratorio/solunsalpaajien käyttökuntoon laitto 
 • lääkehuollossa varallaolo ja päivystysvarastot
 • perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon päivystys sekä kiirevastaanotot
 • perusterveydenhuollolle ja suun terveydenhuollolle välttämättömät toiminnot
 • perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon opetusvastaanotot
 • erikoishammaslääkäreiden vastaanottotoiminta
 • kunnallisissa ympäristöterveydenhuollon yksiköissä työskentelevät eläinlääkärit
 • omassa kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat ja kolmiperhepäivähoitajat.


Lakon syy

Kunta-alan neuvotteluja käytiin tiiviisti tammikuusta lähtien, mutta 28.2. työnantajapuoli keskeytti neuvottelut edes jättämättä tarjousta. JUKO pitää edelleen kiinni neuvottelutavoitteistaan, kuten monivuotisesta palkkaohjelmasta, ja haluaa vauhdittaa painostustoimilla neuvottelujen etenemistä.


Tavoitteemme kunta-alan sopimusneuvotteluissa:

 • Tarvitsemme monivuotisen palkkaohjelman kuromaan kiinni palkkojen jälkeenjääneisyyttä.
 • Palkankorotusten on parannettava ostovoimaa.
 • Vanhempien on voitava käyttää perhevapaita nykyistä tasaisemmin.
 • Kaikki työaika on työaikaa. 

Arvoa asiantuntijalle flyer
Mervärde för experten


Muut annetut lakkovaroitukset

JUKO ja JAU (JHL ja Jyty) ovat jo aiemmin jättäneet kaksi lakkovaroitusta. Lakoista ensimmäinen koskisi Jyväskylän ja Rovaniemen kaupunkeja, ja se toteutuisi 23.–24.3., ellei ratkaisua synny tai lakkoja siirretä. Toisen lakkovaroituksen järjestöt jättivät viime perjantaina. Varoitus koskee Kuopion ja Tampereen kaupunkeja, ja lakkopäivät olisivat 29.–30.3.

Lakkouhkien lisäksi kunta-alalla oli 7.–13.3. voimassa JUKOn ja JAUn ilmoittama ylityö- ja vuoronvaihtokielto. Järjestöt ilmoittivat eilen 14.3. uudesta ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta, joka tulee voimaan 21.3. ja jatkuu 27.3. saakka.


Seuraa lakkotiedotusta

Lähetämme jäsenillemme ajankohtaista neuvottelutietoa Fimnetin välityksellä. Seuraa Farmasialiiton neuvottelutiedotusta myös netissä ja somessa. 

JUKO kertoo sopimusneuvotteluista sivuilla www.juko.fi. Seuraa JUKOa ja osallistu keskusteluun myös Facebookissa ja Twitterissä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2022 #kunta #ArvoaAsiantuntijalle. Opiskelijoille ja nuorille erityisesti suunnattu neuvottelusisältö Instagramissa @juko_ry.

Käytämme viestinnässä slogania ”Arvoa asiantuntijalle” ja somessa #ArvoaAsiantuntijalle ja lakkotilanteessa #lakko2022.

Katso tästä useimmin kysytyt kysymykset lakosta.

***

Lue JUKOn ja JAUn mediatiedote 15.3. lakkovaroituksesta


Lisätietoja:

Maija Pirttijärvi
puheenjohtaja
Suomen Farmasialiitto ry
040 5647 637

Katso kaikki ajankohtaiset