Lukijatutkimus: Farmasia on pidetty lehti, josta etsitään ajankohtaista tietoa

Farmasia-lehden lukijatutkimus toteutettiin 5.–25.9.2023. Annettujen vastausten perusteella Farmasia-lehti on kokonaisuutena varsin pidetty ja mielikuvat lehdestä ovat erittäin positiivisia. Vastaajat myös arvostavat perinteistä painettua lehteä.

Lukijat hakevat Farmasiasta korostuneesti tietoa uusista ja ajankohtaisista asioista sekä hyötytietoa työhön ja työsuhteeseen. Nykyistä enemmän lehteen toivottiin juttuja seuraavista aiheista: työhyvinvointi, tutkittu tieto, työehtosopimus ja palkkaus, liiton tuki ja jäsenedut sekä asiakastapauskuvaukset.

Vaikka Farmasia on pidetty lehti, sen lukemiseen käytetty aika on tutkimuksen mukaan melko vähäinen. Lehteä luetaan silmäilevästi ja valikoiden; suurin osa vastaajista (58 %) ilmoitti lukevansa vain itseään kiinnostavat jutut. Toisaalta hiukan yli neljännes kertoi lukevansa lehden lähes kokonaan.

Lehteä luetaan eniten ikäryhmissä 36–45 vuotta ja 46–55 vuotta. Näihin ryhmiin kuuluvista lukijoista yli puolet ilmoitti lukevansa lehdestä vähintään itseään kiinnostavat jutut.  

Verrattain moni vastaajista kertoi, että aikeista huolimatta lehti jää usein kokonaan lukematta. Yleisin syy lukemattomuudelle oli ajanpuute. Osa myös vastasi, ettei muutenkaan lue lehtiä, ja toisaalta jotkut kertoivat, etteivät halua lukea työasioista vapaa-ajalla. Yleisimmin lehti jää kokonaan lukematta ikäryhmässä 18–25-vuotiaat.

Farmasian ulkoasuun oltiin koko lehden tavoin varsin tyytyväisiä, joskin myös pientä päivitystä ulkoasuun ja kuvamaailmaan toivottiin.

Kerromme tutkimuksen tuloksista tarkemmin vuoden viimeisessä Farmasiassa, joka ilmestyy joulukuussa.

Saimme lukijatutkimukseen runsaasti vastauksia, iso kiitos kaikille vastanneille! Otamme tutkimuksen tulokset huomioon suunnitellessamme Farmasiaa tulevalle vuodelle. Lukijatutkimuksen lopussa oli mahdollisuus osallistua palkintojen arvontaan. Arvonta on nyt suoritettu ja voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Katso kaikki ajankohtaiset