Palkkakyselyn tulokset julkaistu

Lokakuussa 2022 toteuttamamme palkkakyselyn tulokset on julkaistu uusimmassa Farmasiassa (2/2023). Kiitos kaikille palkkakyselyymme vastanneille!

Kokonaisuutena kyselyn tulokset ovat aiempien vuosien kaltaiset. Alla on lueteltu muutamia nostoja kunkin työskentelysektorin tuloksista. Mediaanipalkoista on (kuvissa) ilmoitettu ne, joiden muodostamiseen saatiin riittävästi vastauksia.

Apteekki

 • Työpaikkaa vaihtaneiden neuvottelutilanne kehittynyt positiivisesti.
 • Kehitys- ja palkkakeskustelukulttuuri junnaa heikoissa luvuissa.
 • Palkkataso koetaan koulutukseen sekä työn vastuullisuuteen, vaativuuteen ja tehtävämäärän kasvuun nähden matalaksi.
 • Vastauksissa näkyi huoli alan vetovoimaisuudesta ja kilpailukyvystä sekä työvoiman riittävyydestä.

Kuntasektori

 • Määräaikaiset työsuhteet esim. apteekkisektoria yleisempiä. 
 • Työkokemuslisää saavien osuus noussut. 
 • Työn vaativuuden ja erityisosaamisen ei koeta näkyvän riittävästi palkassa.

Valtio-, Kela- ja yliopistosektori

 • Määräaikaiset työsuhteet muita sektoreita yleisempiä.
 • Osa-aikaista työaikaa tekevien määrä kasvanut.
 • Palkkataso koetaan koulutus- ja vaatimustasoon nähden alhaiseksi.
 • Vastaajien mukaan työntekijöihin kohdistuu kohtuuttomia jousto-odotuksia.

Teollisuus- ja tukkusektori

 • Palkkatyytyväisyys muita sektoreita korkeampaa.
 • Tulospalkkauksen tai provision piiriin kuuluminen muita sektoreita yleisempää.
 • 22 % ei kuulu minkään työehtosopimuksen piiriin.
 • Toivotaan selkeämpiä ja sitovampia palkkasuosituksista sekä lisää koulutusta työsuhteen ehdoista.

Palkkakyselyyn tänä vuonna sisältyneen työhyvinvointiosion tuloksia käsitellään kesäkuussa ilmestyvässä Farmasia-lehdessä.

Katso kaikki ajankohtaiset