Rokotusoikeus laajenee – farmasian ammattilaiset voivat pian antaa rokotuksia

Valtioneuvosto hyväksyi tänään 25.4.2024 sosiaali- ja terveysministeriön esityksen rokotusoikeuden laajentamisesta. Asetusmuutokset tulevat voimaan 1.5.2024.

Asetusmuutosten myötä rokotuksia saavat jatkossa antaa hammaslääkärit, proviisorit, farmaseutit, lähihoitajat, laboratoriohoitajat ja perushoitajat. Asetusmuutoksen taustalla on hallitusohjelmaan kirjattu tavoite tiivistää apteekkien ja hyvinvointialueiden yhteistyötä.

Farmasialiitto antoi helmikuussa rokotusoikeuden laajentamista puoltavan lausuntonsa. Lausunnon taustalla oli tekemämme jäsenkysely, johon vastanneista suurin osa ilmoitti kannattavansa rokotusoikeuden laajentamista. Erityisesti nuoremmat farmasian ammattilaiset suhtautuvat myönteisesti rokotusoikeuden laajentamiseen

– Farmasian ammattilaisten rokottamiseen osallistumisen tulee kuitenkin perustua vapaaehtoisuuteen. Kaikki eivät halua osallistua rokottamiseen, eikä sitä heiltä voida vaatia, Suomen Farmasialiiton puheenjohtaja Maija Pirttijärvi muistuttaa.

Farmaseuteilta, proviisoreilta, lähihoitajilta, perushoitajilta ja laboratoriohoitajilta edellytetään lisäkoulutusta rokottamiseen. Uudet ammattiryhmät eivät myöskään saa rokottaa alle 18-vuotiaita. 

Rokotuksia voidaan jatkossakin antaa vain terveydenhuollon palveluyksikössä. Näin ollen apteekin tulee rekisteröityä yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajaksi ennen rokotustoiminnan aloittamista. Kaikella rokotustoiminnalla tulee lisäksi olla nimetty vastuulääkäri. 

Apteekeissa annettavat rokotukset tulee myös voida kirjata ajantasaisesti terveydenhuollon järjestelmiin. Tällä hetkellä farmasian ammattilaisilla apteekeissa ei ole riittäviä oikeuksia ja pääsyä terveydenhuollon järjestelmiin.

7.2.2024 antamamme rokotusoikeuden laajentamista koskevan lausunnon voi lukea kokonaisuudessaan tästä.

Katso kaikki ajankohtaiset