Suomen Farmasialiiton ja Apteekkien työnantajaliiton tes-neuvotteluissa saatiin neuvottelutulos

Suomen Farmasialiiton ja Apteekkien työnantajaliiton farmaseuttista henkilöstöä koskevissa työehtosopimusneuvotteluissa on tänään 3.2.2022 saavutettu neuvottelutulos. Uusi työehtosopimus menee vielä kummankin liiton hallintojen hyväksyttäväksi. Kerromme palkankorotuksista ja muusta sopimuksen sisällöstä mahdollisimman pian sen jälkeen, kun hallinnot ovat hyväksyneet sopimuksen. Tämä tapahtuu arviomme mukaan heti ensi viikon alkupuolella.

Kiitämme osaltamme Apteekkien työnantajaliittoa rakentavassa hengessä käydyistä neuvotteluista!

Lisätietoja:
Minna Hälikkä
työmarkkinajohtaja
050 363 3459

Katso kaikki ajankohtaiset