Suomen Farmasialiiton kannanotto farmaseuttien pysyvän koulutusmäärän nostamiseen

Suomen Farmasialiiton hallitus on kokouksessaan ottanut kantaa farmaseuttien koulutusmäärän pysyvään nostamiseen.

Farmasialiitossa nähdään, että työvoimasta on pulaa. Työvoimapulan syyt ovat kuitenkin moninaiset, eikä osaajapula ratkea pelkästään koulutusmääriä nostamalla. Tilapäinen muuntokoulutus tai koulutusmäärien nosto nykyisissä koulutusyksiköissä voi toimia ratkaisuna, joka tulee selvittää.

Farmasian alalla akuutti työvoimapula koskee ensisijaisesti apteekkeja. Avoapteekkien osalta asia on monisyinen, ja sitä tulee tarkastella myös alan vetovoimaisuuden ja alueellisuuden näkökulmasta. Meneillään olevat apteekkien taloutta koskevat lainsäädäntöuudistukset vaikuttavat todennäköisesti myös työvoiman määrään apteekeissa.  Farmasialiitto tarkastelee näitä näkökulmia tulevan talven aikana.

Myös sairaala-apteekeissa on havaittavissa pulaa farmaseuttisesta henkilöstöstä. Hoitajapula on tuonut mukanaan ilmiön, jossa muun muassa osastofarmaseuteille on pyritty siirtämään hoitajien tehtäviä. Tämä kehitys ei ole omiaan lisäämään työn mielekkyyttä.

Koko alan tulee yhdessä miettiä ratkaisuja alan vetovoimaisuuteen ja työvoimapulaan. Kyseessä on laaja työelämän kysymys, ja keskustelua pitää käydä palkkauksesta, johtamisesta, työn sisällöstä ja urakehitysmahdollisuuksista. Farmasian alan arvostusta tulee vahvistaa niin alan sisällä kuin sen ulkopuolellakin. 

Maija Pirttijärvi
puheenjohtaja
Suomen Farmasialiitto ry

Katso kaikki ajankohtaiset