Suomen Farmasialiiton lausunto yliopistojen opiskelijavalintojen todistusvalinnan pisteytysluonnokseen

Yliopistojen opiskelijavalintojen kehittämishanke on käynnistetty keväällä 2022 Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifin koulutusvararehtoreiden aloitteesta. Hankkeessa ovat mukana kaikki Suomen yliopistot, ja sitä tukee myös opetus- ja kulttuuriministeriö.

Todistusvalinnan osalta tavoitteena on kehittää pisteytystä tutkimusperustaisesti nykyistä selkeämmäksi ja yksinkertaisemmaksi, tarkoituksenmukaisuutta unohtamatta. Suomen Farmasialiitto antoi lausunnon Todistusvalinnan pisteytysluonnoksesta 31.3.2023 taulukkoon I, johon farmasian pisteytys luonnoksessa perustuu.

Farmasialiiton 21.4.2023 antama lausunto

Farmaseutit ja proviisorit ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joilla tulee olla riittävä luonnontieteellinen osaaminen mutta myös vahvat vuorovaikutuksen taidot potilaan/asiakkaan kohtaamisen. Tämän tulee näkyä myös todistusvalinnan pisteytyksessä, jotta opintoihin saadaan opiskelijoita riittävän laajalla pohjalla.

Fysiikan, kemian ja biologian nostaminen samanarvoisiksi alan kannalta keskeiseksi osaamiseksi on kannatettava asia, sillä myös biologian osaaminen on farmasian opinnoissa tärkeää. Psykologian ja terveystiedon pisteytys tulee nostaa korkeampaan pisteytysluokkaan (24,5 p.). Tämä siksi, että psykologian ja terveystiedon osaaminen ovat farmasian alalla relevanttia osaamista ja olisi erikoista, että farmasian opintoihin edellä mainittuja aineita enemmän pisteitä tuottava ainereaali olisi maantiede.

Emme kannata kynnysehtoa farmasian alalle. Kemian ja matematiikan asettaminen kynnysehdoksi ei ole tarpeellista. Meillä on tälläkin hetkellä työelämässä farmasian ammattilaisia, jotka eivät ole kirjoittaneet kemiaa ja toimivat menestyksekkäästi työelämässä, joten käytäntö on osoittanut, ettei tälle ole tarvetta. Lisäksi matematiikka on pisteytyksessä jo mukana.

Katso kaikki ajankohtaiset