Suomen Farmasialiitto kannattaa rokotusoikeuden laajentamista

Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite tiivistää apteekkien ja hyvinvointialueiden yhteistyötä. Yksi konkreettinen toimi tämän edistämiseksi on rokotusoikeuden laajentaminen farmasian ammattilaisille. Farmasialiitto kannattaa rokotusoikeuden laajentamista siten, että farmaseutit ja proviisorit voisivat jatkossa antaa rokotuksia 18 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille.

– Kantaamme tukee tuore jäsenkyselymme, johon vastanneista suurin osa ilmoitti kannattavansa rokotusoikeuden laajentamista. Erityisesti nuoremmat farmasian ammattilaiset suhtautuvat myönteisesti rokotusoikeuden laajentamiseen, Suomen Farmasialiiton puheenjohtaja Maija Pirttijärvi taustoittaa.

– Farmasian ammattilaisten rokottamiseen osallistumisen tulee kuitenkin perustua vapaaehtoisuuteen. Kaikki eivät halua osallistua rokottamiseen, eikä sitä heiltä voida vaatia.

Rokotusoikeuden laajentamiseen liittyy myös useita ratkaistavia kysymyksiä, joista tärkein on koulutus. Farmasian perustutkintoon ei tällä hetkellä sisälly riittävää rokotteisiin ja rokottamiseen liittyvää koulutusta, joten lisäkoulutus on välttämätön.

– Myös lisäkoulutuksen rahoitus on ratkaistava. Koulutuksesta syntyvät kustannukset eivät voi kaatua farmaseuttien ja proviisoreiden huoleksi. Toisaalta lisäkoulutuksen ja erityisosaamisen tulee myös näkyä palkkauksessa, Pirttijärvi muistuttaa.

Rokottaminen onnistuisi tällä hetkellä vain apteekin yhteydessä toimivan terveyspisteen kautta. Toiminta edellyttää aina myös vastuulääkäriä. Asiakas- ja potilasturvallisuuden vuoksi jatkossakaan ei tule joustaa lain vaatimista edellytyksistä rokotustoiminnan järjestämisen suhteen.  

Apteekeissa mahdollisesti annettavat rokotukset tulee voida kirjata ajantasaisesti terveydenhuollon järjestelmiin, jotta tieto rokotuksista on kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten ja myös asiakkaan käytettävissä. Tämä on ensiarvoisen tärkeää myös rokotuskattavuuden selvittämiseksi. Tällä hetkellä farmasian ammattilaisilla apteekeissa ei ole riittäviä oikeuksia ja pääsyä terveydenhuollon järjestelmiin.

Lisätietoja

Maija Pirttijärvi 
puheenjohtaja, Suomen Farmasialiitto ry 
040 778 4313 
maija.pirttijarvi@farmasialiitto.fi 

Farmasialiitto antoi 7.2.2024 lausuntonsa rokotusoikeuden laajentamisesta sosiaali- ja terveysministeriön luonnokseen asetukseksi rokotusoikeudesta. Voit lukea koko lausunnon tästä.

Katso kaikki ajankohtaiset