Valtiolle uusi työ- ja virkaehtosopimus – perhevapaiden uudistukset jäävät puolitiehen

Valtion työ- ja virkaehtosopimuksesta syntyi neuvotteluratkaisu 3.3.2022. Perhevapaiden palkallisuutta koskevat määräykset ensimmäisessä julkisen sektorin sopimuksessa ovat seuraavat: raskausvapaa ja synnyttäneen vanhemman vapaa (entinen äitiysvapaa) on edelleen 72 arkipäivää (40 raskausvapaapäivää + 32 vanhempainvapaapäivää) ja toisen vanhemman (entinen isyysvapaa) vanhempainvapaa on jatkossa 18 arkipäivää.

– Vaikka toisen vanhemman palkallinen vapaajakso pidentyykin, jää tärkein perhevapaisiin liittyvä tavoite tasa-arvoisesta vapaiden jakautumista lapsesta huolehtivien vanhempien välillä surullisesti puolitiehen, Farmasialiiton työmarkkinajohtaja Minna Hälikkä toteaa.

– Laskelmiemme mukaan korottuvan kelakorvauksen määrä olisi mahdollistanut myös aidosti tasa-arvoisen ratkaisun perhevapaiden palkallisuuden osalta. Molempien vanhempien vanhempainvapaan palkallisen jakson olisi tullut olla yhtä pitkä eli nyt sovitussa mallissa 32 päivää kummallekin vanhemmalle, Hälikkä jatkaa.

Julkisella sektorilla on, ja olisi, suurena toimijana mahdollisuudet viedä eteenpäin lain ydintavoitetta perheiden asettamisesta tasa-arvoiseen asemaan lapsen hoidon osalta. Naisten tasaveroinen asema työelämässä ja miesten oikeus osallistua tasa-arvoisesti lapsen hoitamiseen jäävät edelleen haaveeksi.

Tutkimusten mukaan pitkät poissaolojaksot työstä perhesyistä johtuen vaikuttavat negatiivisesti naisten palkka- ja urakehitykseen. Usein myös vanhempainvapaalta palaavan työntekijän työpaikka on saneerattu vapaan aikana käydyissä yt-neuvotteluissa ja irtisanomisilmoitus odottaa työpöydällä perhevapaalta palaavaa. Lisäongelmia tulee siitä, että myös oikeussuojakeinot tällaisissa tilanteissa ovat edelleen puutteelliset.

– Naisvaltaisen alan edunvalvojana näen erittäin tärkeänä sen, että omassa farmaseuttista henkilöstöä koskevassa työehtosopimuksessamme pyrimme tasa-arvoiseen ratkaisuun molempien lasta hoitavien vanhempien kohdalla, Hälikkä jatkaa.

– Ilokseni voin todeta, että se on samalla myös isien – ja mikä tärkeintä – lapsien etu.

Lisätietoja:

Minna Hälikkä
työmarkkinajohtaja
Suomen Farmasialiitto ry
050 363 3459

Katso kaikki ajankohtaiset