Lomapalkan laskenta prosenttiperusteisesti

Lomapalkan laskenta prosenttiperusteisesti

11.07.2019 | Ajankohtaista

Työsuhdeneuvontaamme on tullut kesällä poikkeuksellisen paljon kysymyksiä liittyen työajan muutoksiin ja siitä johtuvaan lomapalkan laskentaan. 

Vuosilomalaki koskee maamme kaikkia työntekijöitä, ei pelkästään apteekkialaa. Apteekkien farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksessa on muutamia vuosilomiin liittyviä asioita sovittu työntekijöille paremmaksi kuin laki vaatii. Lain ja työehtosopimuksemme soveltaminen yhdessä on aiheuttanut hämmennystä. 
 
Kun työntekijän työaika ja palkka muuttuvat kesken lomanansaitsemisvuoden (1.4.- 31.3.), lasketaan hänen vuosilomapalkkansa prosenttiperusteisesti vuosilomalain 12 §:n mukaan. Lain mukaan vuosilomaa kertyy enintään 30 päivää vuodessa. Työehtosopimuksemme antaa kuitenkin lakia pitemmät lomat pitkään työssä olleille. 10 - 15 vuotta työsuhteessa olleet saavat 36 päivää ja yli 15 vuotta työsuhteessa olleet saavat jopa 39 päivää lomaa. Mikäli työntekijä on ansainnut tällaiset pitemmät lomat ja palkan ja työajan muutoksen vuoksi hänen vuosilomapalkkansa lasketaan prosenttiperusteisesti, tuloksena on valitettavasti usein huonompi lomapalkka kuin ilman muutostilannetta. Prosenttiperusteisessa laskennassa lasketaan työntekijän lomapäiväkohtainen palkka, jota käytetään kunkin lomajakson vuosilomapalkan määrän laskemiseen. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan päiväpalkka saadaan tällöin jakamalla koko lomapalkka lomapäivien lukumäärällä.  
 
Jos lomaa on ansaittu 30 päivää, on päiväpalkka 1/30 koko vuosilomapalkasta. Jos taas lomaa on ansaittu 39 päivää, on päiväpalkka 1/39 koko vuosilomapalkasta. Onkin tärkeä tiedostaa, että pitempää lomaa ansaitsevan työntekijän päiväpalkka on pienempi kuin lakisääteisen 30 päivän loman saavalla työntekijällä. Tilanne on jossain määrin epäoikeudenmukainen, mutta se on useimmilla aloilla samanlainen. Mikäli työaika ja palkka eivät lomanmääräytymisvuoden aikana muutu, jakaja kuukausipalkkalaisella on aina 25 ansaittujen lomapäivien määrästä riippumatta
 
Onkin hyvä tiedostaa, että vuosilomapalkkaa koskeva normisto on eräänlainen kompromissi. Koska palkkaustapoja ja työaikajärjestelmiä on hyvin kirjava joukko, ei käytännössä kenenkään vuosilomapalkka ole aivan tarkalleen se, mitä hän tienaisi samalta ajalta ollessaan töissä. Näistä jakajista on käyty edellisissäkin työehtosopimusneuvotteluissa kädenvääntöä, jotta ne saataisiin reilummiksi, mutta valitettavasti yhteisymmärrykseen ei olla vielä päästy.
 
Joillain vuosilomapalkka on suhteellisesti liian suuri, joillain liian pieni. Esimerkkinä voisi mainita tilanteen, jossa kahdella työntekijällä on tismalleen sama palkka, mutta toinen on kuukausipalkalla ja toinen saa palkkaa siten, että hänen vuosilomapalkkansa määräytyy syystä tai toisesta prosenttiperusteisesti. Kun molemmilla on 30 vuosilomapäivää, saa tämä ”prosenttiperusteinen” työntekijä itse asiassa hiukan enemmän vuosilomapalkkaa kuin työntekijä, jonka vuosilomapalkka määräytyy kuukausipalkan mukaan. 

Vinkkejä
Jos palkkasi ja työaikasi ovat muuttumassa (esimerkiksi sen vuoksi, että alat työskennellä osa-aikaisena) kannattaa muutos ajoittaa siten, että se tapahtuu 1.4. Jos työajan muutos on ajateltu määräaikaiseksi, eikä pysyväksi, kannattaa paluu vanhaan työaikaan ajoittaa mahdollisuuksien mukaan siten, että nykyinen työaika on voimassa vielä 31.3. ja vanhaan työaikaan palataan taas 1.4. Näin toimittaessa pienentävä vaikutus lomapalkkoihin jää mahdollisimman vähäiseksi. 
                
Jos olet ollut yli kymmenen vuotta töissä ja palkkasi sekä työaikasi muuttuvat, kannattaa neuvotella vuosilomapalkasta työnantajan kanssa. Kyse on yksittäiselle työntekijälle isosta asiasta, mutta apteekin talouskokonaisuudessa se, saako työntekijä yhtenä vuonna lomapalkkaa siten, että päiväpalkka on 1/30 palkasta vai 1/36 tai 1/39 palkasta, on kohtuullisen pieni asia. Myös työntekijöiden tasapuolisen kohtelun näkökulmasta olisi suotavaa, että kokeneemmat työntekijät saisivat jotakuinkin vastaavalla tavalla vuosilomapalkkaa kuin muutkin. 

Lisätietoa ja esimerkkejä vuosilomapalkan laskemisesta
Kirjaudu sisään jäsensivuille Fimnet-tunnuksillasi. Sivun oikeassa laidassa on laatikko, jossa on Lomapalkan laskenta -tietopaketti. 
 

Liity nyt
jäseneksi!