Lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot

Osa lausunnoista näkyy vain kirjautuneille.

Lausunto liittyen hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Suomen Farmasialiitto kannattaa erikoistumiskoulutuksille asetettuja keskeisiä tavoitteita.

Kannanotto liittyen lääkelain muuttamiseen ja hintaneuvontaa koskevaan velvoitteeseen

Farmasialiitto katsoo, että esitys lääkelain 57 §:n hintaneuvontaa koskevaksi velvoitteeksi koskien tietoa toimitushetkellä tosiasiallisesti halvimmasta lääkevalmisteesta on kohtuuton.

Kannanotto liittyen lääkehuoltoon avo- ja laitoshoidon rajapinnalla

Suomen Farmasialiitto katsoo, että sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaisen rahoituksen purkamisen vaihtoehtojen selvitystyössä tulee eri vaihtoehtoja arvioida kattavasti ja ennakkoluulottomasti.

Kannanotto Fimean valmistelemaan itsehoitolääkeohjelmaan

Terveydenhuollon ammattilaisilta saadun neuvonnan ja lääkeinformaation tukemana itsehoitolääkitys on edullinen ja turvallinen tapa hoitaa lieviä oireita – oikein käytetyillä, ammattiapteekista hankituilla itsehoitolääkkeillä saadaan lievät oireet hoidettua rasittamatta lääkäripalveluita.

Kannanotto liittyen apteekkitoiminnan ja muun lääkehuollon kehittämiseen

Kilpailun edistäminen yhteiskunnassa kohdistuu tyypillisesti kilpailun ja markkinoiden toimivuuden kannalta ongelmallisen sääntelyn ja muiden julkisten toimenpiteiden poistamiseen ja/tai ennaltaehkäisyyn.

Vaikuttaminen

Farmasialiiton yhteiskunnallinen vaikuttaminen on tuloksellista, sillä meidät tunnustetaan proviisorien ja farmaseuttien edustajana ja asiantuntemustamme arvostetaan yhteistyötahojen keskuudessa. Vaikutamme aktiivisesti suomalaisen lääkepolitiikan muodostumiseen. Annamme lausuntoja ja teemme aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi ja olemme jatkuvasti yhteydessä alan päättäjiin ja vaikuttajiin.

Lausuntoprosessi

Hallitus linjaa Farmasialiiton kannan yleisellä tasolla. Linjaukset käydään läpi hallituksessa aika ajoin mahdollisia tarkennuksia varten. Aiemmin linjaamattomat asiat kysytään tarvittaessa hallitukselta pikaviestillä. Neuvottelukuntien kannanotot kysytään ja saadut vastaukset huomioidaan vastauksia annettaessa. Saadusta palautteesta laaditaan konsensus.

STM:n lausuntopalvelumuutoksen vuoksi kokonaisia lausuntoja ei enää kirjoiteta, vaan lausunnoissa vastataan valmiiseen kysymys-vastaus-lomakkeeseen. Sen vuoksi vastausten julkaiseminen ei ole perusteltua, koska kaikki vastaukset ovat luettavissa lausuntopalvelusta. Lausuntojen vastausaikataulu on myös muuttunut ja on pahimmillaan ollut vain 2 viikkoa.

Farmasialiiton viralliset lausunnot laaditaan toimistolla.
 

Liity nyt
jäseneksi!