Lausuntoarkisto

Tältä sivulta löydät Farmasialiiton viimeisen viiden vuoden aikana antamat lausunnot ja ja kannanotot. Osa lausunnoista on annettu suoraan lausuntopalvelun kautta, joten niitä ei ole listattu tällä sivulle.

30.11.2023 Suomen Farmasialiitto ry:n lausunto koskien työrauhalainsäädännön kehittämistä

20.6.2023 Hallitusohjelma nostaa palkansaajien yhteistyön ratkaisevaan asemaan

21.4.2023 Suomen Farmasialiiton lausunto yliopistojen opiskelijavalintojen todistusvalinnan pisteytysluonnokseen

9.3.2023 Suomen Farmasialiiton lausunto Lääkealan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

6.3.2023 Apteekkialan järjestöt: Apteekkijärjestelmää pitää uudistaa, ei purkaa

1.3.2023 Suomen Farmasialiiton kannanotto apteekkien farmaseuttisen henkilöstön työvoimapulaan

12.1.2023 Suomen Farmasialiiton lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

31.10.2022 Suomen Farmasialiiton kannanotto farmaseuttien pysyvän koulutusmäärän nostamiseen

26.10.2022 Suomen Farmasialiiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

25.10.2022 Apteekkialan järjestöt: Apteekkialaa uudistettava maltilla

12.10.2022 Suomen Farmasialiiton lausunto hallituksen esitysluonnokseen lääketaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen ja apteekkiverolain muuttamisesta, jotka ovat osa hallituksen esitystä lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

9.8.2022 Suomen Farmasialiiton lausunto hallituksen esitysluonnokseen lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi ja siihen liittyviksi asetusmuutoksiksi

29.9.2021 Suomen Farmasialiiton lausunto liittyen luonnokseen hallituksen esitykseksi (HE 107/2021) eduskunnalle lääkelain muuttamiseksi

24.9.2021 Pohjoismaisten farmasialiittojen lausunto lääkkeiden elektronista tuoteinformaatiota koskevan lainsäädäntötyön jatkamisesta

14.5.2021 Suomen Farmasialiiton lausunto sosiaali- ja terveysministeriön asetusluonnokseen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) maksullisista suoritteista (maksuasetus)

14.4.2021 Suomen Farmasialiiton lausunto luonnokseen vapaaehtoisista Covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1105/2020) muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

23.11.2020 Suomen Farmasialiiton lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi lääkelain ja siihen liittyvistä asetusmuutosehdotuksista (STM122:00/2019)

9.9.2019 Lausunto liittyen luonnokseen hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (STM06:00/2019)

26.4.2019 Akavan 13 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattijärjestön yhteinen hallitusohjelmakannanotto

4.5.2018 Suomen Farmasialiiton kannanotto farmaseutin koulutusohjelmasta Itä-Suomen yliopiston Farmasian laitokselle

12.10.2017 Suomen Farmasialiiton lausunto liittyen luonnokseen lääkealan perustutkinnon perusteista (OPH-2133-2017)