Työehtosopimusneuvottelut

Työehtosopimusneuvottelut


Farmasialiiton jäseniä on useiden eri työehtosopimusten piirissä esimerkiksi apteekeissa, kemian alalla ja kunta-alan sopimuksen piirissä. Tiedotamme neuvottelujen etenemisestä tällä sivulla ja Fimnetin välityksellä.


Apteekki (farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus) 

Suomen Farmasialiitto neuvottelee Apteekkien työnantajaliiton kanssa alan yleissitovan työehtosopimuksen (ks. tes-neuvotteluprosessin kuva). 

Kaikki apteekkien farmaseuttien henkilökunnan työehtosopimusneuvotteluja koskevat tiedotteet löytyvät täältä.


JUKO (sote-sopimus, kunta, valtio, yliopisto) 

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on akavalainen julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö, joka neuvottelee jäsentemme työehtosopimuksista julkisella sektorilla. 

Yliopisto

Neuvottelut vuoden 2023 palkankorotuksista käynnistyvät loppiaisen jälkeen. Jos neuvotteluosapuolet eivät pääse sopimukseen korotuksista tammikuun loppuun mennessä, työehtosopimus voidaan irtisanoa päättymään 31.3.2023. Irtisanominen on tehtävä viimeistään 17.2.2023.

Yliopistotes.fi-sivustolta löytyy runsaasti tietoa yliopistojen työehtosopimuksessa sovituista asioista. Yliopistotes.fi-sivuston aiempi nimi oli tyoehtosoppa.fi. Kuten työehtosoppa-sivustolla, niin myös uudistetulle yliopistotes-sivustolle päivitetään tietoja työehtosopimusneuvotteluista silloin, kun neuvottelut ovat käynnissä.
 

YTN (kemian ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus) 

Ylemmät toimihenkilöt YTN on akavalainen yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. YTN neuvottelee kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksesta. Sopimusneuvottelujen kulkua voi seurata YTN:n verkkosivujen kautta. Tiedotamme lääketeollisuudessa työskenteleviä jäseniämme neuvottelujen kulusta myös Fimnetin kautta.

Kemian alan ylempien työehtosopimuksen mukaisesti alan palkankorotuksista vuodelle 2023 neuvoteltiin lokakuun 2022 loppuun mennessä. Neuvotteluja käytiin hyvässä hengessä, mutta osapuolten palkankorotusehdotukset olivat niin kaukana toisistaan, että YTN päätyi työehtosopimuksen irtisanomiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että palkankorotusten lisäksi jatkossa neuvotellaan koko työehtosopimuksen sisällöstä. Lue uutinen.


Ammattiliitto Pro (kemian toimihenkilöiden työehtosopimus)

Pro neuvottelee kemianalan toimihenkilöiden työehtosopimuksesta. Ammattiliitto Pro neuvottelee kemianalan toimihenkilöiden työehtosopimuksesta. Näiden neuvottelujen kulkua voi seurata Pro:n verkkosivujen neuvotteluosion kautta.

Liity nyt
jäseneksi!