Työehtosopimusneuvottelut

Työehtosopimusneuvottelut


Farmasialiiton jäseniä on useiden eri työehtosopimusten piirissä esimerkiksi apteekeissa, kemian alalla ja julkisen sektorin sopimusten piirissä. Tiedotamme neuvottelujen etenemisestä tällä sivulla ja Fimnetin välityksellä.

 

Yksityissektori


Apteekki (farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus) 

Suomen Farmasialiitto neuvottelee Apteekkien työnantajaliiton kanssa alan yleissitovan työehtosopimuksen (ks. tes-neuvotteluprosessin kuva). 

Apteekkien farmaseuttista henkilöstöä koskeva uusi työehtosopimus syntyi 14.2.2023 Suomen Farmasialiiton hallituksen hyväksyttyä neuvottelutuloksen. Apteekkien työnantajaliiton hallitus ennätti hyväksyä tuloksen jo maanantaina. Nyt sovittu palkkaratkaisu on Farmasialiiton tavoitteiden mukainen, ja sen kustannusvaikutus on kahden vuoden sopimuskaudelle yhteensä 7 prosenttia. Sopimus tulee voimaan 13.2.2023 ja päättyy 31.1.2025. Lue lisää tiedotteestamme.

Kaikki apteekkien farmaseuttisen henkilökunnan työehtosopimusneuvotteluja 2022–2023 koskevat tiedotteet löytyvät täältä.

Kaikki farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen sovitut tekstimuutokset ja sopimuksen allekirjoituspöytäkirja ovat luettavissa tästä.

YTN-alat

Ylemmät toimihenkilöt YTN on akavalainen yksityisen sektorin neuvottelujärjestö, johon myös Farmasialiitto kuuluu. Jäsenemme työskentelevät pääosin kahdella YTN-sopimusalalla, joita ovat kemian ala ja kaupan ala.

YTN:n kaikkien sopimusalojen neuvottelutilannetta voit seurata täältä.

YTN:n sivuilta löydät laajasti tietoa painostustoimista ja myös lakkoavustuksen hakemisesta.

Kemian ala

Kemian alalla ylemmät toimihenkilöt työskentelevät kemian alan ylempiä koskevan työehtosopimuksen piirissä.

Kemian alan ylemmät toimihenkilöt ovat yhä ilman työehtosopimusta. Vanhan sopimuksen ehtoja noudatetaan jälkivaikutuksen perusteella, kunnes uusi on tullut voimaan. Seuraava neuvottelu on 16.3.2023. Voit seurata neuvottelujen aikaista viestintää myös täältä

Kemian alan ylemmät toimihenkilöt eivät ole mukana ammattiliitto Pro:n kemian alan toimihenkilöitä koskevassa lakossa 13.–15.2.2023. Lakon aikana ylemmät toimihenkilöt pitäytyvät omissa työtehtävissään. Lakon alaista työtä ei saa tehdä.

Kemian alalla osa jäseniämme työskentelee myös ammattiliitto Pro:n toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen piirissä. Näiden neuvottelujen kulkua voi seurata Pro:n verkkosivujen neuvotteluosion kautta.

Jos olet liiton jäsen ja työskentelet Pro:n toimihenkilöitä koskevan sopimuksen piirissä ja osallistut lakkoon, maksamme sinulle lakkoavustusta. Lakkoavustuksen saamiseksi voit olla yhteydessä jäsenpalveluumme (jasenpalvelu@farmasialiitto.fi tai (ma–pe klo 11–12) 029 7010 1090). Lisätietoa Pro:n lakoista löydät täältä

Voit tarkistaa sinuun sovellettavan työehtosopimuksen työsopimuksestasi. Jos et kuitenkaan ole asiasta varma, tarkista asia ensisijaisesti työpaikkasi luottamusmieheltä

Tiedotamme lääketeollisuudessa kemian alalla työskenteleviä jäseniämme neuvottelujen kulusta myös Fimnetin kautta.

Kaupan ala

Kaupan alalla työskentelevät jäsenemme toimivat pääsääntöisesti ylemmän toimihenkilön tehtävissä. Ylemmillä toimihenkilöillä ei ole alalla työehtosopimusta. Jos työskentelet kaupan alalla ylempänä toimihenkilönä, et ole PAMin kaupan alan työehtosopimuksen piirissä eivätkä kaupan alan lakot koske sinua. Ylemmät toimihenkilöt pysyttäytyvät lakkojen ajan omissa työtehtävissään. Lakon alaisia töitä ei tehdä. Lue lisää täältä

Jos olet liiton jäsen ja työskentelet PAMin työehtosopimuksen piirissä lakon alaisissa työtehtävissä ja osallistut lakkoon, maksamme sinulle lakkoavustusta. Lakkoavustuksen saamiseksi voit olla yhteydessä jäsenpalveluumme (jasenpalvelu@farmasialiitto.fi tai (ma–pe klo 11–12) 029 7010 1090). Lisätietoa PAMin kaupan alan lakoista löydät täältä

Voit tarkistaa sinuun sovellettavan työehtosopimuksen työsopimuksestasi. Jos et kuitenkaan ole asiasta varma, tarkista asia ensisijaisesti työpaikkasi luottamusmieheltä.
 

Julkinen sektori (hyvinvointialueet, valtio, yliopisto) 

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on akavalainen julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö, joka neuvottelee jäsentemme työehtosopimuksista julkisella sektorilla. 

Hyvinvointialueet ja kunnat

Hyvinvointialueiden ja kuntien tämän ja ensi vuoden palkankorotuksista syntyi sopu 7.3.2023, kun järjestöt hyväksyivät edellisellä viikolla syntyneen neuvottelutuloksen. Ratkaisussa on kyse siitä, miten kuntien ja hyvinvointialueiden palkansaajien tämän ja ensi vuoden palkankorotuksissa otetaan huomioon ns. verrokkialat. Lisätietoa löytyy täältä. Palkkaratkaisuun sisältyvä kertapalkkio on herättänyt kysymyksiä. Vastaukset useimmin kysyttyihin kysymyksiin löytyvät täältä. Epäselvässä tilanteessa kannattaa olla yhteydessä työpaikan jukolaiseen luottamusmieheen.

Valtio

Valtiolla saavutettiin neuvottelutulos valtion virka- ja työehtosopimuksesta 22. helmikuuta. Sopimusratkaisu on kaksivuotinen, ja se huomioi kokonaisuutena inflaation aiheuttaman palkansaajien ostovoiman heikentymisen. Lisätietoja pääsee lukemaan täältä.

Kaikki neuvotteluja koskevat tiedotteet löytyvät JUKOn verkkosivuilta.

Yliopisto

Yliopistojen palkankorotusneuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos 24.3. Kaksivuotisen sopimusratkaisun sisällöstä kerrotaan lisää, kun kaikkien osapuolten hallinnot ovat hyväksyneet sen.

Yliopistotes.fi-sivustolta löytyy runsaasti tietoa yliopistojen työehtosopimuksessa sovituista asioista. Yliopistotes.fi-sivuston aiempi nimi oli tyoehtosoppa.fi. Kuten työehtosoppa-sivustolla, niin myös uudistetulle yliopistotes-sivustolle päivitetään tietoja työehtosopimusneuvotteluista silloin, kun neuvottelut ovat käynnissä.

Myös JUKOn verkkosivuilta löytyy tietoa yliopiston työehtosopimusneuvotteluista. 
 

Liity nyt
jäseneksi!