Apurahat

Apurahoja jäsenille

Farmasialiitto myöntää jäsenilleen apurahoja tai avustuksia farmaseutin, proviisorin tai maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeiseen koti- ja ulkomaiseen koulutukseen (lyhyt- ja pitkäkestoinen), tutkimus- ja julkaisutoimintaan sekä seminaarien ja kongressien osallistumismaksuihin ja matkoihin.

Farmasialiiton opiskelijajäsenet voivat hakea apurahaa tutkintoon kuuluviin, ulkomailla suoritettaviin opintoihin, jotka suoritetaan tai jotka alkavat 1.1.31.12.2020. Näitä opintoja ovat esimerkiksi harjoittelu, graduun liittyvä tutkimus sekä muut opiontopisteitä kartuttavat vaihto-opinnot ja kongressit.

Apurahojen hakuaika on vuosittain helmi-huhtikuussa.

Apurahojen hakeminen

Apurahojen ilmoittaminen verotuksessa

Kaikki apurahat tulee ilmoittaa veroilmoituksessa. Lisätietoja löydät Farmasialiiton tekemästä ohjeesta.

Lisätietoja apurahoista saat farmaseuttisen toimikunnan sihteeriltä Suvi Luukolta suvi.luukko@farmasialiitto.fi

Liity nyt
jäseneksi!