Apurahat

Apurahoja jäsenille


Valmistuneet

Farmasialiitto myöntää jäsenilleen apurahoja tai avustuksia farmaseutin, proviisorin tai maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeiseen koti- ja ulkomaiseen koulutukseen (lyhyt- ja pitkäkestoinen), tutkimus- ja julkaisutoimintaan sekä seminaarien ja kongressien osallistumismaksuihin ja matkoihin.

Opiskelijat

Farmasialiiton opiskelijajäsenet voivat hakea apurahaa tutkintoon kuuluviin, ulkomailla suoritettaviin opintoihin, kuten harjoitteluun, graduun liittyvään tutkimukseen sekä muihin opintopisteitä kartuttaviin vaihto-opintoihin ja kongresseihin.

Molempien apurahojen hakuaika on vuosittain helmihuhtikuussa.

Apurahojen hakeminen

Apurahojen ilmoittaminen verotuksessa

Kaikki apurahat tulee ilmoittaa veroilmoituksessa. Lisätietoja löydät Farmasialiiton tekemästä ohjeesta.

Lisätietoja apurahoista saat farmaseuttisen toimikunnan sihteeriltä Suvi Luukolta suvi.luukko@farmasialiitto.fi

Liity nyt
jäseneksi!