Apurahat

Apurahoja jäsenille


Kaikkien apurahojen hakuaika on vuosittain helmi–huhtikuussa. Seuraava hakuaika apurahoille on 1.2.–30.4.2023. 

Valmistuneet

Farmasialiitto myöntää jäsenilleen apurahoja tai avustuksia farmaseutin, proviisorin tai maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeiseen koti- ja ulkomaiseen koulutukseen (lyhyt- ja pitkäkestoinen), tutkimus- ja julkaisutoimintaan sekä seminaarien ja kongressien osallistumismaksuihin ja matkoihin.

Opiskelijat

Farmasialiiton opiskelijajäsenet voivat hakea apurahaa tutkintoon kuuluviin, ulkomailla suoritettaviin opintoihin, kuten harjoitteluun, graduun liittyvään tutkimukseen sekä muihin opintopisteitä kartuttaviin vaihto-opintoihin ja kongresseihin.

Apurahojen hakeminen

Ammatilliset apurahat

Suomen Farmasialiitto julistaa varsinaisten jäsentensä haettavaksi apurahoja tai avustuksia käytettäväksi farmaseutin, proviisorin tai maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeiseen koti- ja ulkomaiseen koulutukseen, tutkimus- ja julkaisutoimintaan, seminaareihin ja kongresseihin, osallistumismaksuihin ja matkoihin. Oma aktiivinen panos koulutustapahtumassa katsotaan eduksi.

Apurahoja jaetaan vuonna 2023 enintään 7000 euroa, ja suurin yksittäinen apuraha on 500 euroa. Apurahaa ei myönnetä kaksoisjäsenille tai samalle henkilölle kahtena peräkkäisenä vuotena. Apurahaa ei pystytä myöskään myöntämään Farmasialiiton kautta hankittuun LHA-asiantuntijuutta tukevaan verkkokoulutukseen. Haussa huomioidaan 1.5.2022 jälkeen suoritettavat opinnot. Hakijan tulee olla liittynyt Farmasialiittoon vähintään puoli vuotta ennen hakuajan päättymistä. Apuraha on henkilökohtainen, ja apurahan saajalta edellytetään raporttia apurahan käytöstä käyttötarkoituksen toteutumisen jälkeen.

Opiskelija-apurahat

Suomen Farmasialiitto julistaa opiskelijajäsentensä haettavaksi apurahoja ulkomailla suoritettaviin, tutkintoon kuuluviin opintoihin (esimerkiksi gradu, harjoittelu, muut vaihto-opinnot), jotka alkavat tai ovat alkaneet 1.5.2021 jälkeen. Apurahaa voi hakea myös kongressien rekisteröintimaksuihin ja muihin kuluihin, jos kongressi on mahdollista sisällyttää opintoihin. 

Apurahoja jaetaan vuonna 2022 enintään 5 000 euroa, ja suurin yksittäinen apuraha on 500 euroa. Apurahan suuruuteen vaikuttavat apurahan todellinen tarve, vaihdon pituus ja vaihtokohteen sijainti. Apurahan saamisen edellytyksenä on, että hakija on liittynyt Farmasialiiton jäseneksi vähintään kuusi kuukautta ennen hakuajan päättymistä. Apurahaa ei myönnetä samalle henkilölle kahtena peräkkäisenä vuotena. Apuraha on henkilökohtainen, ja apurahan saajalta edellytetään raporttia apurahan käytöstä käyttötarkoituksen toteutumisen jälkeen. 

Kirjaudu jäsensivulle, josta löydät tarkemmat hakuohjeet- ja lomakkeet.

Apurahojen ilmoittaminen verotuksessa

Kaikki apurahat tulee ilmoittaa veroilmoituksessa. Lisätietoja löydät Verohallinnon verkkosivuilta.

Lisätietoja

Lisätietoja ammatillisista apurahoista saat
Sanna Passilta: sanna.passi@farmasialiitto.fi

Lisätietoja opiskelijoiden apurahoista saat
Suvi Luukolta: suvi.luukko@farmasialiitto.fi

Liity nyt
jäseneksi!