Apurahat

Apurahoja jäsenille


Valmistuneet

Farmasialiitto myöntää jäsenilleen apurahoja tai avustuksia farmaseutin, proviisorin tai maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeiseen koti- ja ulkomaiseen koulutukseen (lyhyt- ja pitkäkestoinen), tutkimus- ja julkaisutoimintaan sekä seminaarien ja kongressien osallistumismaksuihin ja matkoihin.

Opiskelijat

Farmasialiiton opiskelijajäsenet voivat hakea apurahaa tutkintoon kuuluviin, ulkomailla suoritettaviin opintoihin, kuten harjoitteluun, graduun liittyvään tutkimukseen sekä muihin opintopisteitä kartuttaviin vaihto-opintoihin ja kongresseihin.

Molempien apurahojen hakuaika on vuosittain helmihuhtikuussa.

Apurahojen hakeminen

Apurahojen ilmoittaminen verotuksessa

Kaikki apurahat tulee ilmoittaa veroilmoituksessa. Lisätietoja löydät Farmasialiiton tekemästä ohjeesta.

Lisätietoja ammatillisista apurahoista saat
Sanna Passilta: sanna.passi@farmasialiitto.fi

Lisätietoja opiskelijoiden apurahoista saat
Suvi Luukolta: suvi.luukko@farmasialiitto.fi

Liity nyt
jäseneksi!