Tutkintoon kuuluva harjoittelu

Tutkintoon kuuluva harjoittelu

Harjoittelun aikana noudatetaan apteekeissa Suomen Farmasialiiton ja Apteekkien Työnantajaliiton solmimaa Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimusta sekä palkkauksen että muiden työehtojen osalta (Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen 1 § Soveltamisala). Sairaalassa tai terveyskeskuksessa suoritettavaan harjoitteluun sovelletaan Kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen ehtoja (KV-tes).

Apteekissa harjoittelun aikainen vähimmäispalkka määräytyy Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen mukaisesti. Lisäksi maksetaan työehtosopimuksen mukaiset lisät ilta- ja viikonlopputöistä. Kulloinkin voimassa olevan palkan ja lisät voit tarkastaa täältä. Työaika on työehtosopimuksen mukainen. Harjoitteluaikaa ei lasketa mukaan palvelusvuosiin. Apteekissa harjoittelusta tulee tehdä Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen 3 § mukaisesti kirjallinen työsopimus.

Sairaala-apteekissa suoritettavaan harjoitteluun tulevat työehdot Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Huomionarvoista on, että harjoittelu saattaa olla palkaton, jos harjoittelu kestää 0–3 kuukautta.

Harjoittelu ja loma
Harjoitteluaika kerryttää harjoittelijalle vuosilomaa. Työsuhteen alussa vuosilomaa ansaitaan 2 päivää kuukaudessa. Mikäli olet ollut jo aiemmin samassa työpaikassa siten, että työsuhteesi on katkeamatta kestänyt vähintään vuoden ennen lomanmääräytymisvuoden (1.4.–31.3.) päättymistä, lomaa kertyy 2,5 päivää kuukaudelta eli 15 arkipäivää kuudelta kuukaudelta. Yliopistojen kanssa on kuitenkin sovittu, että kertyneet lomat maksetaan rahakorvauksena työsuhteen päätyttyä. Tämä myös siitä syystä, että loma tulee ansaita ennen kuin sen voi pitää.

Työehtosopimuksissa on yleensä sovittu loma-ajan palkan perusteella maksettavasta lomarahasta, jonka määrä on puolet loma-ajan palkasta. Lomarahan saaminen edellyttää, että työntekijä palaa loman päätyttyä töihin ja työsuhde jatkuu loman jälkeen. Kun harjoittelu yleensä päättyy lomakorvaukseen, ei lomarahaa makseta.

Harjoittelun merkittävistä keskeytyksistä (sairaus tms.) on syytä olla yhteydessä yliopiston harjoittelukoordinaattoriin. Pitkät poissaolot saattavat pidentää harjoittelujaksoa. Työnantaja voi järjestää ennaltaehkäisevien työterveyspalveluiden lisäksi työntekijöille sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja. Mikäli työnantaja järjestää sairaanhoitotasoisia työterveyspalveluita työntekijöilleen, ne on järjestettävä yhdenvertaisesti kaikille työntekijöille riippumatta palvelusuhteen muodosta.

Muista työttömyyskassa!
Tutkintoon kuuluva harjoittelu kerryttää ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan edellytyksenä olevaa työssäoloehtoa, jos harjoittelu suoritetaan Suomessa. Jos olet Farmasialiiton jäsen, työssäoloehdon kerryttämiseksi sinun kannattaa liittyä Farmasialiiton kautta Erityiskoulutettujen työttömyyskassan (Erko) jäseneksi kirjoittaessasi työsopimusta harjoittelusta. Sähköisen liittymislomakkeen löydät täältä.

Ulkomaille harjoitteluun?
Jos teet harjoittelua ulkomailla, voit hakea Farmasialiitolta apurahaa harjoitteluun.

Liity nyt
jäseneksi!