Tutkintoon kuuluva harjoittelu

Tutkintoon kuuluva harjoittelu


Harjoittelun aikana noudatetaan apteekeissa Suomen Farmasialiiton ja Apteekkien Työnantajaliiton solmimaa Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimusta sekä palkkauksen että muiden työehtojen osalta (Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen 1 § Soveltamisala). Sairaalassa tai terveyskeskuksessa suoritettavaan harjoitteluun sovelletaan Kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen ehtoja (KV-tes).

Apteekissa harjoittelusta tulee tehdä Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen 3 § mukaisesti kirjallinen työsopimus.

Palkka harjoittelussa

Apteekissa harjoittelun aikainen vähimmäispalkka määräytyy Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen mukaisesti. Lisäksi maksetaan työehtosopimuksen mukaiset lisät ilta- ja viikonlopputöistä. Sunnuntaina tehdystä työstä maksetaan kaksinkertainen palkka. ”Sunnuntaipäiviä” ovat myös kirkolliset juhlapyhät, vapunpäivä ja itsenäisyyspäivä.

Tarkista voimassa olevan palkan ja lisät voit tarkastaa täältä

Huomionarvoista on, että sairaala-apteekissa harjoittelu saattaa olla palkaton, jos harjoittelu kestää 0–3 kuukautta.

Työaika

Työaika on työehtosopimuksen mukainen. Harjoitteluaikaa ei lasketa mukaan palvelusvuosiin.

Sairaala-apteekissa suoritettavaan harjoitteluun tulevat työehdot Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Harjoittelu ja loma

Harjoitteluaika kerryttää harjoittelijalle vuosilomaa. Työsuhteen alussa vuosilomaa ansaitaan 2 päivää kuukaudessa. Mikäli olet ollut jo aiemmin samassa työpaikassa siten, että työsuhteesi on katkeamatta kestänyt vähintään vuoden ennen lomanmääräytymisvuoden (1.4.–31.3.) päättymistä, lomaa kertyy 2,5 päivää kuukaudelta eli 15 arkipäivää kuudelta kuukaudelta. Yliopistojen kanssa on kuitenkin sovittu, että kertyneet lomat maksetaan rahakorvauksena työsuhteen päätyttyä. Tämä myös siitä syystä, että loma tulee ansaita ennen kuin sen voi pitää.

Kun lomaa ei pidetä, lomapäivät maksetaan lomakorvauksena työsuhteen päätteeksi. Tarkista viimeisestä palkkakuitista, että lomakorvaus on muistettu maksaa!

Sairastuminen

Harjoittelun merkittävistä keskeytyksistä (sairaus tms.) on syytä olla yhteydessä yliopiston harjoittelukoordinaattoriin. Pitkät poissaolot saattavat pidentää harjoittelujaksoa. 

Jos sairastut kesken harjoittelun, ilmoita työnantajalle välittömästi sairastumisesta ja toimita lääkärintodistus työpaikan käytännön mukaisesti. Selvitä heti harjoittelun alussa, mikä käytäntö työpaikalla on.

Työnantaja voi järjestää ennaltaehkäisevien työterveyspalveluiden lisäksi työntekijöille sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja. Oppilaalle kuuluu työterveydenhuolto samassa laajuudessa kuin muillekin työpaikan määräaikaisille työntekijöille.

Työnantaja vakuuttaa työntekijän työtapaturman ja työssä tapahtuvien vahinkojen varalta. Vakuutus koskee myös työmatkoja.

Muista työttömyyskassa!

Työttömyyskassa on palkansaajien yhteisö, jonka tarkoituksena on ansioturvan järjestäminen jäsenilleen. Jos kassan jäsen jää työttömäksi, kassa maksaa aiempiin ansioihin perustuvaa päivärahaa eli ansiosidonnaista päivärahaa.

Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan maksaminen edellyttää, että ennen työttömyyttä on ollut kassan jäsen ja töissä kuuden kuukauden ajan. Tutkintoon kuuluva harjoittelu kerryttää tätä työssäoloehtoa, jos harjoittelu suoritetaan Suomessa.

Jos olet Farmasialiiton jäsen, työssäoloehdon kerryttämiseksi sinun kannattaa liittyä Farmasialiiton kautta Erityiskoulutettujen työttömyyskassan (Erko) jäseneksi. Liittymishetkellä sinun tulee olla työsuhteessa. Sähköisen liittymislomakkeen löydät täältä.

Ulkomaille harjoitteluun?

Jos teet harjoittelua ulkomailla, voit hakea Farmasialiitolta apurahaa harjoitteluun.

Lisää työsuhteeseen liittyvää asiaa pääset lukemaan täältä.

Liity nyt
jäseneksi!